KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Exkurze na farmě – Ochrana přírodních stanovišť

06/06/08

Agentura ZERA si Vám dovoluje nabídnout dotovanou exkurzi s místem konání – Družstvo Džbány, Votice – dne 17.6. 2008

"Ochrana přírodních stanovišť" na farmě

Místo konání exkurze: Družstvo Džbány, Votice

TERMÍN KONÁNÍ:   17.6.2008  (časový rozsah 9.00 – 17.00 dle zájmu účastníků)
Praktická ukázka hodnocení podniku a jeho hospodaření na téma
„ Ochrana přírodních stanovišť a agro-enviromentální opatření“  v souvislosti
se zaváděním cross-compliance do praxe.
Exkurze je součástícyklu seminářů prezenčních a e-learningových, praktických cvičení a exkurzí uskutečňovaným s cílem podat zájemcům komplexní informace o legislativní problematice týkající se naplňování podmínek cross-compliance.
Aktuální informace můžete sledovat na www.zeraagency.eu/elearning.
 
Náplň exkurze ve Voticích:
         představení historie a činnosti farmy, oblasti hospodaření, seznámení s managementem provozu a dotační problematikou, řešení odbytu produkce,
         dodržování zákonných požadavků, podmínek a standardů, požadavků správné zemědělské praxe jako
podmínky pro výplatu a udržitelnost získaných dotací z  agro-enviomentálních opatření, plateb pro znevýhodněné oblasti (LFA), plateb na plochu (SAPS)a plateb pro oblasti v NATURA 2000,
         dodržování podmínek GAEC (dobré zemědělské a environmentální podmínky)
         současná situace v zavádění cross-compliance v podnicích, nástin problematiky do budoucna,
          p. Filip Lysák:Natura 2000, ochrana přírodních stanovišť rostlin a živočichů, příklady správného
ochranářského managmentu,
          Ing. Humpál: Natura 2000, LFA, Agro-envi z pohledu dotací.
 
Cíl exkurze ve Voticích:
         získání odborných znalostí a jejich uplatňování v praxi,
         seznámit účastníky s obsahem právní úpravy podmínek SMR a GAEC a předpisy souvisejícími, s důrazem na povinnosti z nich vyplývající pro povinné osoby v jednotlivých časových horizontech průběžného zavádění CC,
         účastníci exkurze získají orientaci v informacích, jejichž znalosti budou využívat při zajišťování správného managementu podniků vzhledem k předcházení potenciálního krácení dotací.
KURZ JE URČEN PRO následující cílové skupiny: zemědělci konvenční i ekologičtí, poradci, zpracovatelé potravin.
Místo konání exkurze:          
Družstvo Džbány,  265 01 Votice
Sraz ve Voticích v areálu bývalého zahradnictví: Areál ochrany fauny ČR v ulici Zámecká 910. 
Doprava individuální. Lze se řídit směrovými cedulemi s nápisem: Stanice pro zraněné živočichy.
 
  
Informace o Družstvu Džbány:
V současné době ekologický podnik obhospodařuje asi 300 ha TTP, které se převážně nachází v přírodním parku
Džbány-Žebrák zařazených v systému LFA. Družstvo vstoupilo do  agro-envimentálního programu – management
lučních porostů na ochranu kriticky ohroženého chřástala polního , část půdy je vyčleněna pro extenzivní pastviny
a údržbu trvale podmáčených luk v soustavě NATURA 2000. Uplatňují extenzivní pastvu skotu v kombinaci s ovcemi.
Lektor: Ing. Jaroslav Humpál, VUZE Praha,
             Filip Lysák
             
Pro vážné zájemce nabízíme možnost účasti na netradičním nočním odchytu chřástala (možnost ubytování na farmě – nutno nahlásit předem!!! – ubytování není účastníkům hrazeno!!!).
 
Exkurze je poskytována ZDARMA.
Udělení certifikátu nelze nárokovat po absolvování samotné  exkurze , vždy je nutné absolvovat seminář.
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
 
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje
do venkovských oblastí
 
 
 
  
Ing. Kateřina Mičánková
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou
mob.: 724 566 854
tel.: 568 620 070

Zařazeno v Akce a semináře