KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ročenka – Český trh s biopotravinami 2008

11/06/08

Green marketing ve spolupráci s českým a slovenským odborným nakladatelstvím právě vydává další aktualizované vydání ročenky Český trh s biopotravinami 2008

Vážení podnikatelé a poradci,

trh s biopotravinami v České republice čeká velký růst. Tento optimistický odhad vyplývá z ročenky Český trh s biopotravinami 2008, kterou dnes vydala agentura Green marketing.
Spotřeba biopotravin by se měla v České republice v následujících třech letech zvýšit průměrně o 70 procent ročně a v roce 2010 dosáhnout 6,5 miliardy korun. Oproti spotřebě ve výši 1,29 miliardy korun v roce 2007 tedy trh do konce roku 2010 vzroste pětkrát.

Zvýšená poptávka spotřebitelů bude způsobena zejména informační kampaní Státního zemědělského intervenčního fondu „Ekologické zemědělství a biopotraviny“, která na vzdělávací aktivity utratí 25 milionů korun. „S růstem informovanosti se také mění přístup lidí ke spotřebě. Lidé jsou bohatší a náročnější a touží po kvalitě a ‚novém luxusu‘. Nedílnou součástí této změny je i zvýšený zájem o zdraví, zdravý životní styl a kvalitu potravin“, říká Tom Václavík, autor ročenky. Dobrá ekonomická situace a růst disponibilních příjmů umožní širší vrstvě obyvatel nakupovat alespoň občas kvalitnější biopotraviny. Maloobchodníci a výrobci si tyto změny uvědomují a biopotraviny nabízejí v širší míře.

Již vloni se na českém trhu výrazně rozšířila nabídka biopotravin. Nejdůležitější událostí loňského roku je zavedení biopotravin do sítě diskontních prodejen Plus v dubnu. Biopotraviny v Plusu mají veliký úspěch, během 7 měsíců stačil Plus svým obratem předběhnout všechny ostatní a stal se největším maloobchodníkem s biopotravinami na českém trhu. Druhým největším maloobchodníkem s biopotravinami je paradoxně drogistický řetězec dm drogerie markt. Biopotraviny tvoří základ nabídky potravin tohoto na zdraví životní styl orientovaného obchodníka.

Pět největších maloobchodníků s biopotravinami se na celkovém maloobchodním obratu ve výši 1,29 miliardy korun vloni podílelo 23 %, což je o 3 % více než v roce 2006. Podle odhadů Green marketing nabízelo na začátku roku 2008 v České republice biopotraviny přibližně 3 000 maloobchodních prodejen.
Nejvíce biopotravin nakoupí Češi v super a hypermarketech, 67 %, dále pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin, 22,5 % a v lékárnách, 5 %. V nezávislých drobných prodejnách potravin se vloni prodalo biopotravin za 32 milionů Kč, což je podíl 2,5 % na celkovém trhu. Přibližně 2 % biopotravin se prodá přímo na farmách či tržištích a přibližně 0,5 % v gastronomických zařízeních.

Zpracované biopotraviny tvoří největší kategorii na trhu, v roce 2007 se na celkovém obratu podílely 47,5 %. Druhou největší kategorií byla vloni kategorie mléka a mléčných výrobků s podílem 21 %. Nejrychleji rostoucí kategorií byla kategorie ovoce a zelenina, která meziročně zaznamenala růst obratu o 200 %. „Bio ovoce a zelenina, čerstvá i zpracovaná, nabízí do budoucna velký potenciál růstu“, předpovídá Tom Václavík. Kategoriemi s největším podílem českých bio surovin na obratu byly v roce 2007 kategorie maso a masné výrobky, 98 % jich pocházelo z českých chovů, a pečivo, kterého 91 % bylo upečeno v Česku.

Absolutně největší firmou na českém trhu, měřeno obratem z prodeje biopotravin, je společnost HiPP Czech, s.r.o., která do České republiky dováží kojeneckou a dětskou bio výživu. Největším výrobcem biopotravin byla vloni v Česku Olma a.s., výrobce bio mléka a jogurtů.  

Jak dále vyplývá z ročenky, počet Čechů pravidelně nakupujících biopotraviny vzrostl ze 3 % v roce 2005 na 4,8 % v roce 2007. 27,9 % populace biopotraviny zná a kupuje je nepravidelně. Nejvíce biopotravin kupují vysokoškolsky vzdělaní lidé mladší 49 let a dále domácnosti s alespoň jedním dítětem mladším 14 let. Mají nadprůměrný příjem, bydlí v městě čítajícím mezi 20 a 100 tisíci obyvatel nebo naopak v malé obci s 1 až 5 tisíci obyvateli. Průměrná spotřeba na osobu vloni činila 126 korun.

Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla v roce 2007 1,29 miliardy korun, což je nárůst o 70 procent oproti roku 2006. Trh s biopotravinami je v ČR setrvale rostoucí, za poslední tři roky se spotřeba zvedla o 153 procent. Biopotraviny tvořily v roce 2007 0,55 procenta z celkové spotřeby potravin a nápojů v České republice.

Letos poprvé se v ročence objevil také detailní přehled o trhu s výrobky Fair Trade, tedy produkty pocházející ze spravedlivého obchodu s výrobci ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Maloobchodní obrat s produkty Fair Trade dosáhl v roce 2007 v České republice 27 milionů korun. Zdaleka nejvíce nakupovali Češi Fair Trade kávu, čaj a čokoládu a další cukrovinky. Čokoláda a cukrovinky měly na celkovém obratu podíl 32 %, káva 28 % a čaj 18 %. Třtinový cukr a zpracované výrobky se na obratu podílely každý 4 %. 2 % zaujímala kategorie nápoje, 3 % kategorie semena, ořechy a rýže a 1 % pak ovoce. Nepotravinářské zboží ze systému Fair Trade se na obratu podílelo 4 %.

Marketing produktů ekologického zemědělství je v Čechách poměrně nový fenomén. Proto Green marketing v rámci ročenky Český trh s biopotravinami 2008 připravil přehled hlavních marketingových a komunikačních zásad v oblasti biopotravin s řadou detailních doporučení.

Ročenka se tak snaží pomáhat zemědělcům, maloobchodníkům i potravinářům v porozumění specifickému sortimentu biopotravin a stává se nezbytným nástrojem pro analýzu příležitostí, vývoj nových produktů, rozvoj komunikace a plánování strategií na tomto perspektivním trhu.

 
Ročenku Český trh s biopotravinami je možné objednat na adrese tom@greenmarketing.cz prostřednictvím přiložené Objednávky. Její cena je 2 368 Kč včetně DPH.
 
Souhrn hlavních dat za rok 2007
 
Ekologické zemědělství a biopotraviny ve světě
·         V celosvětovém měřítku je ekologicky obhospodařováno téměř 30,4 milionů hektarů zemědělsky využívaných ploch na celkem 720 000 ekologických farmách.
·         Největší plochy v systému ekologického zemědělství se nacházejí v Austrálii, Číně, Argentině a USA.
·         Největší nárůst ekologických ploch za poslední rok byl zaznamenán v Austrálii, Indii a Uruguayi. 
·         Celosvětový odbyt biopotravin dosáhl 28,5 miliardy eur, o 3,5 mld více než v roce 2006
·         Největší evropský trh s biopotravinami je v Německu, následuje Velká Británie, Itálie a Francie.
·         Největší podíl biopotravin na spotřebě potravin mají skandinávské země, Rakousko a Švýcarsko.
·         Švýcaři mají také největší spotřebu biopotravin na obyvatele a rok, 102 euro.
 
Vývoj politické situace v oblasti ekologického zemědělství
·         Evropská komise přijala návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství, začne platit od 1.1. 2009.
·         Od léta 2008 začne (značně zpožděná) celoevropská informační kampaň o biopotravinách.
·         Program rozvoje venkova od roku 2007 zvýšil kompenzační platby českým ekologickým zemědělcům.
 
Ekologické zemědělství v České republice
·         Výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvětšila meziročně o 11 %, 31 355 ha, a dosáhla celkem 312 890 ha hektarů.
·         Zvýšil se počet ekologických zemědělců o 37 % z 963 na 1 318.
·         Rozloha v EZ představuje 7,35 % z celkové výměry zemědělské půdy v ČR
·         V roce 2006 došlo k nárůstu ploch orné půdy o 6 027 hektaru na celkem 29 505 hektarů, což představuje meziroční nárůst o 26 %. Plochy trvalých kultur (ovocné sady a vinohrady) vzrostly v roce 2007 o 674 ha, tedy o 56 %, výměra ekologických sadů je v současné době 1 625 ha, výměra vinic 245 ha.
·         Trvale travní porosty, tedy louky a pastviny, se v roce 2007 s 257 899 ha podílely na celkové ploše ekologického zemědělství 82,42 %, což je mírný pokles oproti roku 2006 (82,47 %).
·         Nejvíce ekologických farem je v Jihočeském kraji, 170, a ve Zlínském, 150. V rozloze na jeden kraj je na vedoucí příčce Karlovarský kraj s 51 862 hektary.
·         Z rostlinné produkce tvoří největší podíl obiloviny, kterých se v roce 2007 vyprodukovalo přibližně 29 296 tun.
·         Největší podíl tržeb v živočišné produkci tvoří především prodej hovězího masa a mléka (jak kravského, tak kozího).
·         Ke konci loňského roku bylo v ČR také registrováno 6 ekologických chovatelů včel.
 
Zpracování bioproduktů a výroba biopotravin
·         V roce 2007 se zvýšil počet výrobců biopotravin o 101 (66 %), na celkem 253 podniků.
·         Vítězem soutěže Česká biopotravina roku 2007 se stal Bio Pošumavský med ekologického včelaře Jana Pintíře.
·         V roce 2007 vyvezli čeští výrobci do zahraničí biopotraviny za přibližně 100 mil. Kč, což je nárůst oproti roku 2006 přibližně o 33 %.
·         Faremnímu zpracování bioproduktů se věnuje nepatrný počet ekofarem, příčinou jsou příliš přísné předpisy a s nimi spojené investice.
·         Zpracované biopotraviny tvoří největší kategorii na trhu, v roce 2007 se na celkovém obratu podílely 47,5 %. Druhou největší kategorií byla vloni kategorie mléka a mléčných výrobků, 21 %.
·         Nejrychleji rostoucí kategorií byla v loňském roce kategorie ovoce a zelenina, zaznamenala růst obratu o 200 %.
·         Kategoriemi s největším podílem českých bio surovin na obratu byly v roce 2007 kategorie maso a masné výrobky (98 %) a pečivo (91 %).
 
Maloobchodní prodej biopotravin
·         V roce 2007 dosáhl maloobchodní obrat s biopotravinami v České republice 1,29 miliardy korun a oproti roku 2006 vzrostl o 530 milionů korun, tedy o 70 %.
·         Biopotraviny z dovozu se na loňském obratu podílely 62 %, což je o 6 %více než v roce 2006.
·         Biopotraviny se v roce 2006 podílely na celkové spotřebě potravin 0,55 %. Průměrná spotřeba na obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR 126 Kč.
·         Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v super a hypermarketech (67 %), dále pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (22,5 %) a v lékárnách (5 %).
·         Green marketing očekává, že český trh s biopotravinami bude v následujících 3 letech růst průměrně o 70 % ročně a v roce 2010 dosáhne hodnoty 6,5 mld. Kč.
 
Spotřebitelé biopotravin
·         Počet Čechů pravidelně nakupujících biopotraviny vzrostl ze 3 % v roce 2005 na 4,8 % v roce 2007. 27,9 % populace biopotraviny zná a kupuje je nepravidelně.
·         Nejdůležitějšími místy nákupu pro ty, kdo nakupují biopotraviny, jsou hypermarkety.
·         Nejvíce biopotravin kupují vysokoškolsky vzdělaní lidé mladší 49 let a dále domácnosti s alespoň jedním dítětem mladším 14 let. Mají nadprůměrný příjem, bydlí v městě čítajícím mezi 20 a 100 tisíci obyvatel nebo naopak v malé obci s 1 až 4,99 tis. obyvateli.

Ročenka – objednání ZDE

Zařazeno v Potravinářství