KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Často kladené dotazy v opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb PRV.

05/09/08

Tisková zpráva – opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb

V návaznosti na často kladené dotazy spojené s realizací poradenských služeb v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb upozorňujeme na vysvětlení požadovaného obsahu povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení uvedené v kapitole 9, písem. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení, bod 1) části B Pravidel – „Účetní/daňový doklad vystavený poradcem za poskytnutou poradenskou službu“.
V souvislosti s touto povinnou přílohou je uvedeno, že kromě jiného musí účetní/daňový doklad v případě, že není vystaven přímo akreditovaným poradcem, ale jeho zaměstnavatelem, obsahovat i IČ akreditovaného poradce, který poradenskou službu poskytl. Vzhledem k velmi častým dotazům na obsah této povinné přílohy uvádíme, že v případě, kdy akreditovaný poradce vykonávající poradenskou službu, jež je předmětem dotace, nemá vlastní IČ, bude na účetním/daňovém dokladu uvedeno místo IČ registrační číslo akreditovaného poradce, pod kterým je veden v Registru poradců MZe.