KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému MZe ČR

15/11/08

Metodická příručka "Zemědělský poradce ve stáji Telata"


Tato kategorie skotu je bohužel u našich chovatelů stále podceňována, i když je pro každé stádo zcela rozhodující. To, že novorozené tele, nepřipravené na „krutý“ okolní svět, je „ohrožováno“ tím, že je chovatel nedostatečně informován o jeho potřebách, či že je přeceňována životaschopnost organismu, způsobuje to, že v České republice se v průměru nedožije tří měsíců více než 10 % telat. Hlavní příčinou tohoto neutěšeného stavu jsou výše uvedené příčiny, které mohou autoři této příručky potvrdit ze svých dlouholetých zkušeností z farem, které by se mohly jevit na první pohled jako bezproblémové. Po důkladnějším „auditu“ veškerého zázemí farmy, technologie odchovu, včetně ustájení, krmení a výživy, větrání, poporodního ošetření atd. se odhalí většina zdrojů obtíží a rezerv jak v produkci, tak i reprodukci a zdraví.


Tato publikace by neměla být brána čtenáři jako něco, co by chtělo znevažovat práci chovatelů a poradců. V prvé řadě si klade za cíl pomáhat při otevírání očí, resp. všech smyslů při hodnocení současné úrovně odchovu, při stanovení kritérií pro event. nápravu, zlepšení, při vyhledávání uspokojujícího chovného prostředí pro telata, jako zdroje úspěchů budoucího prosperujícího stáda.

Autoři chtějí zdůraznit, že tato publikace není vyčerpávající učebnicí odchovu telat, ale pouze výběrem těch nejkritičtějších problémů v tomto odvětví živočišné produkce.

"Zemědělský poradce ve stáji Telata"

Zařazeno v Živočišná výroba