KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva na předkládání žádostí ze SFŽP – rozvoj sítí enviromentálních center 

22/11/08

výzva OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil výzvu pro podávání žádostí v rámci Příloh III Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro programy č. 2 a 3.
 
Žádosti o podporu na rozvoj sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a na realizaci neinvestičních projektů zaměřených na vyhlášená témata v oblasti životního prostředí je možné předkládat na SFŽP ČR od 14. listopadu 2008 do 9. ledna 2009.
 
V programu č. 3 budou podporována následující vyhlášená témata:
1)      klimatická změna a ochrana ovzduší,
2)      podpora prosazování nového zákona o odpadech a podpora materiálového využití odpadů
      a obalů,
3) udržitelná spotřeba a výroba.
 
Další informace je možné získat na www.sfzp.cz.
 
 
 
 
Zdroj: MŽP

Zařazeno v Životní prostředí