KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

4. mezinárodní konference o zpracování ekologických potravin a marketing

02/01/09

Zajímáte se o trh s biopotravinami s orientací na střední a východní Evropu a Polsko? Hledáte  dodavatele pro své bio-podniky nebo chcete navázat kontakty v jiných zemích EU? Využijte k tomu Organic Marketing Forum – setkání odborníků na biotrh tohoto regionu.

V příloze naleznete program s přihláškou. Mezi dorozumívací jazyky konference přibude poprvé k polštině, němčině a angličtině i ruština. Na Vaše  přání Vás podpoří při Vašich jednáních naši „pohybliví tlumočníci“. Doprovodná výstava se bude poprvé konat ve výstavní hale v budově konference.

Program konference

Registrace

Hotel

Organizace

Informace o hotelích

Zařazeno v Akce a semináře