KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora pěstování melioračních a zpevňujících dřevin

23/02/09

Od března budou platit nové podmínky pro získání dotací na lesnicko-environmentální opatření. Záměrem je zachování nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin na lesních pozemcích soukromých osob i obcí. Nařízení schválila vláda.

 Dne 1. března 2009 nabude účinnosti nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření.

Toto nařízení vlády umožní po dobu 20-ti let poskytovat platby na zachování nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin na lesních pozemcích soukromých osob a obcí jako částečnou kompenzaci újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. „Sazby plateb budou určeny v závislosti na množství melioračních a zpevňujících dřevin. Toto množství  musí být alespoň o pět procent vyšší, než stanoví vyhláška k lesnímu zákonu,“ vysvětluje ministr Gandalovič. Sazby jsou stanoveny v rozmezí od 20 do 81 EUR, resp. od 25 do 97 EUR ve zvláště chráněných oblastech a oblastech Natura 2000.

Žádosti pro rok 2009 bude možno podávat na místně příslušné Agentury pro zemědělství a venkov do 15. 5. 2009.

Hlavním cílem předloženého návrhu je zajistit implementaci jednoho z opatření osy II Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (PRV), kterými jsou:

  • zvýšení environmentální hodnoty lesů,
  • trvale udržitelné využití lesní půdy,
  • lepšení životního prostředí a krajiny.

Konečné znění nařízení bude k dispozici na www.mze.cz – podpora z EU, národní dotace – Program rozvoje venkova – opatření Programu rozvoje venkova – osa II

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 9.2.2009