KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prohlášení Svazu chovatelů českého strakatého skotu

16/02/09

Zdroj: AK ČR

Prohlášení Svazu chovatelů českého strakatého skotu

 

Rada Svazu chovatelů českého strakatého skotu dne 12. 2. 2009 řešila současný extrémní stav v komoditě mléko. Kritická situace přivádí zemědělské podniky do existenčních problémů jako důsledek výpadku tržeb za mléko, který lze za celý sektor vyčíslit na 7 miliard Kč. Na základě požadavků členské základny a rozhodnutí Rady Svazu a ve spolupráci s Agrární komorou ČR požadujeme:

 

  • urychleně schválit speciální podpůrné programy umožňující podporu chovu dojeného skotu v ČR již v roce 2009,
  • využití prostředků PGRLF na dotaci úvěrů s výrazným zvýhodněním podniků s intenzivní živočišnou výrobou,
  • okamžité zrušení sociálního a zdravotního pojištění pro zemědělské podniky s chovem dojeného skotu,
  • podpořit znovuzavedení podpory školního mléka,
  • požadovat urychlené rozdělení a využití prostředků z kapitoly „Nové příležitosti“ navržené Evropskou komisí, a to výhradně pro dojený skot,
  • důsledně kontrolovat kvalitu mléčných výrobků v maloobchodní síti,
  • pro rok 2010 prosadit maximální využití článku 68 health checku pro podporu chovu dojených krav.

Naše oprávněné požadavky podpoříme i cestou veřejných protestních akcí po celé České republice.

Ing. Roman Šustáček, předseda
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, V Jihlavě, dne 12.2. 2009

 

Zdroj: AK ČR

Zařazeno v Živočišná výroba