KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Veterinární programy 2009 v EU

09/02/09

Přehled ročních a víceletých programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat schválených Komisí.

Veterinární programy 2009 v EU
 
 
Rozhodnutím Komise 2008/897/ES ze dne 28.11.2008 se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2009 a následující roky.
 
Přehled programů, kterých se rozhodnutí Komise 2008/897/ES týká:
 
Roční programy (1.1.–31.12.2009)
1. Brucelóza skotu
Programy eradikace brucelózy skotu předložily tyto státy: Irsko, Španělsko, Itálie, Malta, Kypr, Portugalsko a Spojené království.
2. Tuberkulóza skotu
Programy eradikace tuberkulózy skotu předložely tyto státy: Irsko, Španělsko, Itálie, Polsko a Portugalsko.
3. Brucelóza ovcí a koz
Programy eradikace brucelózy ovcí a koz předložily tyto státy: Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr a Portugalsko.
4. Katarální horečka ovcí v endemických nebo vysoce rizikových oblastech
Programy eradikace a sledování katarální horečky ovcí předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko a Švédsko.
5. Salmonelóza (zoonotická salmonelóza) v hejnech brojlerů, nosnic a v reprodukčních hejnech Gallus gallus
Programy tlumení některých zoonotických salmonelóz v hejnech brojlerů, nosnic a v reprodukčních hejnech Gallus gallus předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené království
6. Klasický mor prasat a africký mor prasat
Programy kontroly a sledování:
a) klasického moru prasat předložily tyto státy: Bulharsko, Německo, Francie, Lucembursko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;
b) afrického moru prasat předložila Itálie.
7. Vezikulární choroba prasat
Program pro eradikaci vezikulární choroby prasat předložila Itálie.
8. Influenza ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků
Programy zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšske, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
9. Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE), bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavka
Programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy eradikace bovinní spongiformní encefalopatie a klusavky předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
 
10. Vzteklina
Programy eradikace vztekliny předložily tyto státy: Bulharsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.
11. Enzootická leukóza skotu
Programy eradikace enzootické leukózy skotu předložily tyto státy: Estonsko, Litva, Malta a Polsko.
12. Aujeszkyho choroba
Programy pro eradikaci Aujeszkyho choroby předložily tyto státy: Španělsko, Maďarsko a Polsko.
 
Víceleté programy: druhý rok (1.1.–31.12.2009)
13. Vzteklina
Druhý rok víceletých programů eradikace vztekliny předložily tyto státy: Česká republika, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Finsko.
14. Aujeszkyho choroba
Druhý rok víceletého programu pro eradikaci Aujeszkyho choroby předložila Belgie.
15. Enzootická leukóza skotu
Druhý rok víceletých programů eradikace enzootické leukózy skotu předložily tyto státy: Itálie, Lotyšsko a Portugalsko.

Víceletý program (1.1.2009–31.12.2013)

16. Nákazy živočichů pocházejících z akvakultury
Víceletý program pro eradikaci virové hemoragické septikémie (VHS) předložilo Dánsko a program pro eradikaci herpesvirózy koi (KHV) předložilo Německo.
 
 
Zdroj: ÚZEI
 

Zařazeno v Živočišná výroba