KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Exkurze agentury ZERA

23/03/09

Agentura ZERA nabízí exkurzi a seminář.

Agentura ZERA nabízí dotovanou exkurzi – praktická ukázka kontroly podmíněnosti v zemědělském podniku
1. Exkurze o ochraně podzemních vod před znečišťujícími látkami (SMR2):
• ochrana podzemních vod před znečišťujícími látkami (SMR 2)
• používání čistírenských kalů na zemědělské půdě (SMR 3)
• nitrátová směrnice (SMR4)
Konvenční zemědělský podnik, chov skotu, zranitelná oblast, téma exkurze ochrany vod (používání čistírenských kalů, znečišťování nebezpečnými látkami, nitrátoví směrnice) –
bude předvedena demonstrační kontrola podmíněnosti za účasti pracovníka ÚKZÚZ.
Termín konání: 31. 3. 2009
Místo konání: Zemědělské družstvo Dešov
2. Exkurze: Minimální požadavky pro používání přípravků na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb., v platném znění)
Termín konání: 26. 3. 2009
Místo konání: AGROCHEMA Družstvo Studenec
Konvenční zemědělský podnik, chov skotu, prasat, téma exkurze minimální požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin – bude předvedena kontrola podmíněnosti za účasti pracovníka SRS.
Dále nabízíme zdarma týdenní seminář Správná zemědělská praxe – Cross Compliance
Termín konání: 23.–27. 3. 2009
Místo konání: ZERA, o.s. Náměšť nad Oslavou
„Zákonné požadavky na hospodaření dobré zemědělské a ekologické podmínky a Správná zemědělská praxe včetně požadavků Cross Compliance“
1. den: Správná zemědělská praxe – standardy GAEC (kontrola podmíněnosti, 1. složka kontroly podmíněnosti)
2. den: Péče o zdraví hospodářských zvířat
3. den: Řádné zacházení se zvířaty, identifikace, evidence zvířat (kontrola podmíněnosti, zákonné požadavky č. 6, 7, 8)
4. den: Ochrana přírodních stanovišť, rostlinolékařská péče a ochrana rostlin (kontrola podmíněnosti, zákonné požadavky č. 1 a 5,  minimální požadavky pro AEO při používání přípravků na ochranu rostlin )
5. den: Ochrana vod  (kontrola podmíněnosti, zákonné požadavky č. 2, 3, 4, minimální požadavky pro AEO při pro používání hnojiv)
Kapacita je omezena, proto je třeba se přihlásit na našich www.zeraagency.eu pomocí přihlašovacího formuláře nebo telefonicky na čísle 568 620 070, mobil: 724 082 737.
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 

Zařazeno v Akce a semináře