KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora poradenství v zemědělství

16/03/09

Notifikace dotačního programu 9.F.h. – Podpora poradenství v zemědělství – vstupní konzultace poskytované agrárními nevládními neziskovými organizacemi .Zdroj: www.mze.cz
 

Datum notifikace dotačního programu 9.F.h. – Podpora poradenství v zemědělství – vstupní konzultace poskytované agrárními nevládními neziskovými organizacemi
Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.h.
 
Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.h bylo zveřejněno na webové stránce http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/xa7009_cs.pdf , číslo podpory XA 70/2009.    
 
Datum uskutečnění podpory je 16.3.2009.

Zařazeno v Poradenství