KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program péče o krajinu

17/03/09

První výzva pro předkládání žádostí do Programu péče o  krajinu.

1. výzva pro předkládání žádostí do Programu péče o krajinu
Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují 1. výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (podprogram B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (podprogram C). Žádosti o dotace bude možné podávat ode dne vyhlášení výzvy do 10. dubna 2009. Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou krajská střediska AOPK ČR, pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ředitelství AOPK ČR. Platná směrnice PPK s přílohami je k dispozici zde.

Zařazeno v Životní prostředí