KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ptačí chřipka stále hrozí

23/03/09

Zdroj: SVS ČR

Ptačí chřipka stále aktuální

Pozornost, kterou věnujeme vysoce patogenní aviární influenze, je na místě. Kromě toho, že se v Evropě objevuje nízce patogenní ptačí chřipka, byl v lednu v Německu zjištěn u volně žijícího ptáka výskyt vysoce patogenní H5N1.

Státní veterinární správa ČR byla nyní informována prostřednictvím Evropské komise o tom, že v Německu (Starnberg, Bavorsko) zjistili v rámci normálního sledování (monitoringu) u jedné divoké kachny H5N1, přičemž nejevila klinické příznaky onemocnění. Ostatních 33 ulovených kachen a 4 husy byly bez nálezu. Ptáci byli uloveni 10. ledna a poté vyšetřeni.

Podle Evropské komise jde o letos prvního pozitivního volně žijícího ptáka, poslední případ byl 29. 2. 2008 ve Velké Británii.

Toto zjištění nelze ani přeceňovat, ani přehlížet. Znamená to, že virus vysoce patogenní ptačí chřipky v prostředí je stále sporadicky přítomen. A to znamená, že opatření, které stále platí, tj. aby chovatelé co nejvíce bránili kontaktu chované drůbeže s volně žijícími ptáky, má své opodstatnění.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zařazeno v Živočišná výroba