KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionalní politika ČR – její efekty a nové výzvy

20/03/09

Konference se koná 5.–6. května v Jihlavě.

Konferenci pořádá firma GaREP při příležitosti 15. výročí svého působení v oblasti rozvoje regionů a regionální politiky.
Cílem konference je umožnit konfrontaci různých pohledů odborné veřejnosti na rozvoj regionů a představit úspěšné i problémové rozvojové aktivity. Tomu odpovídá i „interaktivní“ pojetí jejího programu.
Vzhledem k březnovému termínu odeslání této pozvánky se v případě zájmu stačí přihlásit do 30. března 2009.

Zdroj: ÚZPI