KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář o zpracování bioodpadu

19/03/09

Seminář se koná 8. dubna v Jihlavě.

Odborný seminář „Jak řešit zpracování bioodpadu v obci“
Seminář, který je specificky zaměřen na proces projektové přípravy, realizace výstavby a provozu zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, včetně povolovacího procesu a možností získání finančních prostředků na realizaci se uskuteční v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě dne 8. dubna od 9–15 hodin.
Cílovou skupinou jsou žadatelé o rozhodnutí, předkladatelé žádostí o spolufinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí (priorita 4.1), města a obce kraje Vysočina a firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím na komunální úrovni.
Seminář je hrazen z prostředků projektu spolupráce kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. a realizuje jej ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., z Náměště nad Oslavou.
Více informací vám poskytne Navrátilová Eva, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 522, nebo je naleznete v pozvánce zveřejněné na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=102357&TypeID=2

Zařazeno v Akce a semináře