KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Středoškoláci v udržitelném rozvoji místních komunit

23/03/09

Krajský seminář mění termín konání na 16.–17. dubna.

Akce: Krajský seminář "Středoškoláci v udržitelném rozvoji místních komunit" – nový termín
Termín: 16.–17. 4. 2009
Pořadatel: Jana Tesařová
Seminář pro střední školy (pedagogy i studenty), neziskové organizace, veřejnou správu
• Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, udržitelný rozvoj, spolupráce na místní úrovni, participace
• Příprava školních vzdělávacích programů, implementace EVVO, aktivity, projekty a programy pro středoškoláky
• Životní prostředí a ochrana životního prostředí Zlínského kraje
• Výměna zkušeností, příklady dobré praxe
Pořádají:
• Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
• Alcedo – středisko volného času Vsetín
• Líska, o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji
• Ekologický institut Veronica – Centrum Veronica Hostětín
• Nadace Partnerství
Podrobný program a organizační informace najdete: viz pozvánka
Přihlášky: ALCEDO, Ivana Machalová, alcedo@alcedovsetin.cz, 571 417 704, 737 259 255
Informace k obsahu seminářů: Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, 605 806 840.

Zařazeno v Akce a semináře