KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Valná hromada Svazu květinářů a floristů ČR

03/03/09

TISKOVÁ ZPRÁVA

Valná hromada Svazu květinářů a floristů ČR
V příjemném prostředí posluchárny VOŠ a SZŠ Mělník jednala 21. února 2009 Valná hromada SKF ČR. Bylo na ní zvoleno předsednictvo Svazu květinářůa floristů ČR, za květinářskou sekci Ing. Jiří Horák, Ing. Petr Nachlinger a Ing. Jiří Valtera, za floristickou sekci Ing. Marie Bittnerová, Ing. Jana Jaroňová a Ing. Jiří Martínek.
Předsedou SKF ČR se opět stal Ing. Jiří Horák ze SEMPRY PRAHA a.s., místopředsedy SKF ČR za květinářskou sekci Ing. Petr Nachlinger z firmy Azalea Chlumec s.r.o. a za floristickou sekci Ing. Marie Bittnerová  – OSVČ. Tajemnicí byla valnou hromadou opět jmenovaná Bc. Jana Ischiová.

Mezi hlavní úkoly nového předsednictva patří:  zaktivizovat členy SKF ČR, dále se zabývat legislativou a v neposlední řadě se podílet na pořádání   soutěží ,  výstav, , odborném růstu  a propagaci našeho krásného oboru.