KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Konference OECD

03/04/09

Předmětem jednání bude řešení ochrany přírodních zdrojů, konkurence a bezpečnosti potravin.

Konference OECD bude řešit ochranou přírodních zdrojů, konkurenci i bezpečnost potravin
Uprostřed ekonomické krize víc než kdy jindy je třeba hledat cesty, jak do budoucna zajistit dostatek potravin a současně chránit životní prostředí a zdroje. Proto se 6.–8. dubna v Praze setkají odborníci z členských zemí OECD, aby si vyměnili názory a diskutovali o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblastech, jako je ochrana přírodních zdrojů, především půdy a vody; udržitelné zemědělství pro produkci potravin a ochranu životního prostředí, konkurence v oblasti výroby potravin a paliv, bezpečnost potravin a regulace pokroku v oblasti molekulární genetiky.
Konference Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj „Challenges for Agricultural Research“ se bude konat ve dnech 6.–8. dubna 2009 v konferenčním sále Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEU), Slezská 7, Praha 2.
Podrobnosti naleznete na:
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_33903_42208753_1_1_1_37401,00.html
Konference je otevřena médiím. Na 8. dubna od 13:00 hodin je v budově ÚZEI plánovaná shrnující tisková konference.
Kontaktní osoba: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR pro předsednictví ČR v Radě EU
tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz
Zdroj: MZe

Zařazeno v Akce a semináře