KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Návrh AK ČR jak řešit prodělečnou produkci mléka

13/07/09

Návrh agrární komory, jak řešit prodělečnou produkci mléka Zemědělci požadují po ministrovi Jakubu Šebestovi, aby on či jeho zástupce jasně deklarovali, jak pomohou zabránit vybíjení krav. (V předstihu to již udělali jeho kolegové ze zemí EU, každý po linii svého státu, jak to vyhovuje tamním ekonomickým podmínkám a způsobu řešení.). Snížit kvóty na mléko tak, […]

Návrh agrární komory, jak řešit prodělečnou produkci mléka

  • Zemědělci požadují po ministrovi Jakubu Šebestovi, aby on či jeho zástupce jasně deklarovali, jak pomohou zabránit vybíjení krav. (V předstihu to již udělali jeho kolegové ze zemí EU, každý po linii svého státu, jak to vyhovuje tamním ekonomickým podmínkám a způsobu řešení.).
  • Snížit kvóty na mléko tak, aby se přestaly vyrábět přebytky (místo snížení došlo v poslední době k navýšení kvót v EU a předsednictví ČR v EU se dalo využít k tomuto požadavku).
  • Vytvořit záchrannou síť formou vytvoření minimální ceny mléka, která by byla závislá na světové ceně mléka. (Podobně jako je tomu u cukrové řepy.)
  • Přeskupit v rozpočtu MZe část finančních prostředků na záchranu dojných stád tak, jak to udělaly okolní státy (na Slovensku se tak mohlo vyčlenit 100 eur na krávu a její jednorázovou podporu a záchranu.).
  • Zmírnit rozdíly mezi maržemi ve vertikále zemědělec-potravinář – obchod. (Zatím nejvíc vydělávají obchodníci a konkrétně u mléka jsou v prodělku zemědělci a potravináři se potýkají s nejnižšími maržemi, co kdy za tuto komoditu měli.)
Zdroj: AK ČR