KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

O portálu eAGRI

01/02/10

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz  je vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací.

O portálu eAGRI

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz  je vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky pozemkových úřadů) a www.farmar.eu (Portál farmáře)  a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci organizací resortu MZe a rovněž vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů v kterékoliv části portálu. Portál rovněž zajišťuje uživatelům jednotný přístup do chráněných zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.

Mezi přínosy nového webového portálu eAGRI mimo jiné patří:

  • Centrální vyhledávání informací ve všech podřízených webech
  • Stejná logika prezentace informací a ovládacích prvků
  • Trvale aktualizovaná databáze právních předpisů v konsolidovaných zněních
  • Seskupení všech formulářů na jedno místo, jejich provázání s příslušnými metodickými pokyny a právními předpisy.
  • Zpřehlednění prezentovaných informací rozdělením portálu na tématické sekce

Z hlediska obsahového je portál eAGRI tématicky členěn na 12 subportálů:

Ministerstvo zemědělství,
Pozemkové úřady,
Portál farmáře,
Zemědělství,
Lesy,
Poradenství a výzkum,
Venkov,
Životní prostředí,
Dotace,
Potraviny,
Voda
Ochrana zvířat.

 

Zdroj: MZe ČR