KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Předávání ocenění

24/03/10
Silvie Kydalová

Předávání ocenění

Předávání ocenění absolutním vítězům a úspěšným účastníkům dne 2.3.2010, pavilon A3, sál Morava a 4.3.2010 pavilon P, sál 4 od zástupců:
 
 
– Jm kraj v zastoupení hejtmana Mgr. Michala Haška, předávající
radní MUDr. Oldřich Ryšavý
 
– Statutární město Brno v zastoupení primátora Bc. Romana Onderky, MBA
 
– Ministerstvo zemědělství v zastoupení ministra Ing. Jakuba Šebesty
 
– Mendelova univerzita v zastoupení rektora Prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc.
 
– firma SNIPCO v zastoupení generálního ředitele pana Jiřího Morávka
 
– Veterinární a farmaceutická univerzita v zastoupení děkana
Doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc.
 
– Potravinářská komora ČR v zastoupení ředitele Ing. Tomáše Kreutzera
 
– Regionální agrární komora Jm kraje v zastoupení Ing. Václava Hlaváčka, CSc.

                  fotogalerie 2.3.2010            fotogalerie 4.3.2010