KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SALIMA 2010 – Regionální potraviny v centru pozornosti návštěvníků

12/03/10

Ve dnech 2. – 5. března 2010 proběhl na brněnském výstavišti komplex veletrhů SALIMA (27. ročník potravinářského veletrhu), MBK (5. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství), INTECO (24.mezinárodní veletrh technologií a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování), VINEX (15. mezinárodní vinařský veletrh) a EMBAX  (26. mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií).

SALIMA 2010 – Regionální potraviny v centru pozornosti návštěvníků

Článek – Trendy

Článek – regionální soutěže

    Na akci se přihlásilo 929 firem z 26 zemí. Během této přehlídky potravinářských a přidružených oborů připravili vystavovatelé řadu zajímavých akcí. Bylo jich opravdu hodně a není v možnostech jednoho článku se zmínit o všech soutěžích, zajímavostech a
 novinkách (na webu www.bvv.cz /Kalendář/SALIMA/Tiskové zprávy naleznou zájemci veškeré tiskové zprávy, které byly
 k většině akcí připraveny).  Nicméně jako červená nit se celou výstavou „proplétal“ zájem vystavovatelů seznámit
 odbornou veřejnost s kvalitními produkty z konkrétních, často úzce specifikovaných, regionů. S výrobky, v jejichž
 „rodném listě“ je nejenom uveden konkrétní výrobce z konkrétního regionu, ale které jsou i ve svém regionu něčím
zvláštním a výjimečným a punc této výjimečnosti si například ve formě značky vítěze regionální soutěže o kvalitní
 výrobek nesou na svém obalu.
     V měsíčníku Zemědělská pôdohospodárska škola č. 7 roč. 72/2009-10 byl uveřejněn článek, který se týkal soutěže
 „O výrobek potravinářského průmyslu kraje Vysočina“.  Na brněnském Výstavišti byly představeny další výrobky
 oceněné v regionálních soutěžích jiných krajů. Návštěvník zde mohl získat například informace o soutěži „Perla
 Zlínského kraje“ (www.perla-zlinska.cz); „Zlatá chuť jižní Moravy“ (www.kisjmk.cz /Potravinářství/Kvalitní
 potraviny z jižní Moravy); „Výrobek Olomouckého kraje“ (bližší informace na stránkách Agrární komory Olomouckého
 kraje);  „Vysočina-regionální produkt“ (http://domaci-vyrobky.cz/dokumenty/vysocina/informace.xml/regiony ). Byl
 zde představen projekt „Ochutnejte Moravu“, který financuje Jihomoravský kraj (www.ochutnejtemoravu.cz ); pilotní
 projekt Agentury Czech Tourism „Ochutnejte českou republiku“ (www.czechspecials.cz);  bylo možno získat informace
o „Nadačním fondu Český výrobek“ (www.ceskyvyrobek.cz ) atd..  Rozhodně se však výstavy nezúčastnili zástupci všech
 regionálních značek a soutěžních projektů, které se na území ČR vyskytují. Dá se říci, že v každém kraji je možno
 nalézt alespoň jednu soutěžní akci, do které se výrobce může přihlásit se svým výrobkem.
     Je možno konstatovat, že se čeští výrobci se svojí zajímavou nabídkou v záplavě zahraničních vystavovatelů
jistě neztratili, teď jde jen o to, aby si k nim našli „cestičku“ i čeští spotřebitelé.  K tomu by měl přispět i
 projekt podpory regionálních potravin, který v rámci veletrhů SALIMA na mezinárodní konference FOOD FORUM
představil ministr zemědělství Jakub Šebesta. Na projekt, na kterém budou spolupracovat kraje, Agrární a
Potravinářská komora spolu s ministerstvem zemědělství je připraveno pro letošek 50 milionů korun.
        „bačka“