KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

"Mají zemědělci a potravináři živit národ, nebo si jídlo dovezeme? -102. Žofínské fórum 14.4.2010

12/04/10

Zdroj: APIC-AK

     „Mají zemědělci a potravináři živit národ, nebo si jídlo dovezeme?“

   102. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM

Agentura NKL Žofín s.r.o.
ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Praha, palác Žofín, 14. dubna 2010 od 13,00 hod.

Vystoupí a na dotazy odpoví: 

Jakub Šebesta, ministr zemědělství ČR
Vladimír Chovan, ministr zemědělství SR
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR

 Na fóru se budou mimo jiné hledat i odpovědi na otázky: Jaká je situace v zemědělství a potravinářském průmyslu? Jaká je perspektiva? Mají zemědělci kultivovat krajinu nebo také něco vyrábět? Je společná zemědělská politika opravdu společná? Je evropské zemědělství konkurenceschopné ve světě? Jak ze současného marasmu?

 Po skončení fóra (cca v 15,00 hod.) bude připravené společenské setkání, spojené s občerstvením, v dalších prostorách paláce Žofín.

 Účastnický poplatek za 1 osobu:  1 200,- Kč (včetně DPH)

 Poplatek je smluvní podle zák. č. 526/90 Sb. Zahrnuje náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek prosíme uhradit před uskutečněním akce u ČSOB a.s., č. ú.: 100014338/0300, VS: 100414. Prosíme vyplňte pečlivě a čitelně! Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Daňový doklad bude vystaven ve smyslu Zákona o DPH. Úhradu je možné ve výjimečném případě provést přímo na místě před zahájením akce.

 Přihlášku zašlete na číslo faxu: 224 932 539 nebo e-mail: marcela.buresova@zofin.cz,
(informace na tel.: 224 930 848,
www.zofin.cz).

příhláška ke stažení zde

Zařazeno v Akce a semináře