KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozdílné režimy prodeje mléka z automatů

12/04/10

Prodej mléka pomocí mléčných automatů lze provádět v zásadě podle dvou právních předpisů, které je třeba rozlišovat.Zdroj: MZe
 

Rozdílné režimy prodeje mléka z automatů se musí rozlišovat

8.4.2010

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v poslední době zaznamenává informace o tom, že rozvoj prodeje mléka prostřednictvím mléčných automatů ukázal určitá úskalí pro zemědělce při jeho provozování. Ze strany zemědělců dochází k zaměňování legislativy upravující tuto oblast, což následně vede k problémům s aplikací této legislativy v praxi. Prodej mléka pomocí mléčných automatů lze provádět v zásadě podle dvou právních předpisů, které je třeba rozlišovat.

Prodej malého množství produktů prvovýroby, v tomto případě syrového tepelně neošetřeného mléka, umožňuje vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty. Tato legislativa upravuje tzv. prodej ze dvora a umožňuje chovateli prodávat se souhlasem příslušné krajské veterinární správy malé množství syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany přímo v místě výroby spotřebiteli a to i pomocí například mléčného automatu. V tomto režimu není pro prvovýrobce stanoveno množství syrového mléka, které může celkově prodat. 

Druhou možností je syrové mléko nabízet v maloobchodním prodeji při splnění podmínek stanovených vyhláškou č.128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky. Tato vyhláška se vztahuje na chovatele, kteří provozují maloobchodní prodejnu. Mléčný automat může být umístěn v této maloobchodní prodejně nebo může být sám o sobě registrovaným maloobchodním zařízením. Takto lze dodávat syrové tepelně neošetřené mléko od zvířat z vlastního chovu nebo mléčné výrobky z tohoto mléka i jinému maloobchodnímu zařízení. Tento prodej je omezen denním zpracováním maximálně 500 litrů kravského, 100 litrů kozího nebo 50 litrů ovčího mléka a množství takto dodávaného mléka a mléčných výrobků nesmí překročit týdně 35% produkce zpracovaného mléka a výrobků z něj. Tento režim nese množstevní omezení, ale umožňuje zpracovávat a prodávat zpracované výrobky jako je například sýr nebo jogurty.

Zemědělci, kteří prodávají mléko v automatech, musí vážit, která vyhláška je vhodná pro jejich způsob prodeje. V režimu obou vyhlášek je však nezbytné dodržovat veterinární a hygienické požadavky např. mikrobiologické vyšetření vzorků mléka určeného pro mléčné automaty, a zároveň viditelně na automat umístit nápis „Syrové mléko, před použitím převařit“. V důsledku rozdílného technologického a technického řešení mléčných automatů je také nutné nastavovat podmínky provozování těchto automatů individuálně. Všechny uvedené požadavky vyplývají z obecného potravinového práva včetně hygienického balíčku.  

Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí MZe