KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář

10/06/10
Silvie Kydalová

Obnovitelné zdroje energie – příležitosti pro český venkov

Občanské sdružení Trast pro ekonomiku a společnost  a Místní akční skupina Moravský kras

Vás srdečně zvou na seminář
 

Obnovitelné zdroje energie – příležitosti pro český venkov?

Role partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem.

TERMÍN KONÁNÍ pátek 18. června 2010, prezence účastníků od 15:00, začátek semináře v15:30, konec v 18:00

MÍSTO KONÁNÍ sídlo MAS Moravský kras v budově společnosti
Zemspol, Sloup 221 (první patro)


Proč je dobré se zúčastnit – co se dozvíte?

• Jaké byly dosavadní zkušenosti českých obcí s obcí vlastněnými větrnými, slunečními a malými vodními elektrárnami, bioplynovými stanicemi a biomasovými výtopnami.
• Obdržíte zdarma publikaci shrnující tyto zkušenosti.
• Budete mít možnost zeptat se na dění ve statní podpoře obnovitelných zdrojů člověka přímo zapojeného do jednání určujících její současnou podobu.
• Dozvíte se jakým způsobem bude v blízké budoucnosti finančně podporována výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie.
• Získáte informace o možnostech financování výroby peletek, briket
• Uvidíte praktické příklady lisoven peletek či jejich spaloven
• Zjistíte jaká motivace stojí za projekty občanských větrných elektráren (Větrný park Drahany – spoluvlastnictví elektráren firmou Eldaco s občany místního regionu), jaké jsou ekonomické parametry projektů a dosavadní zkušenosti.
• Budete mít možnost diskutovat o potřebnosti partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

REGISTRACE

Seminář je otevřen všem zájemcům. Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu testrast@gmail.com nejpozději do 13. června 2010.

PROGRAM

15:00 – 15:30
Prezence účastníků semináře.

15:30 – 16:00
Prezentace zjištění výzkumu Trastu pro ekonomiku a společnost o zkušenostech českých obcí s obecně vlastněnými projekty výroby energií z obnovitelných zdrojů.
• identifikace dobrých a špatných vzorů, bariér a možných cest jejich překonání;
• význam partnerství soukromého a veřejného sektoru pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Přednášející: Bc. Petra Němcová, koordinátorka výzkumného projektu Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?

16:00 – 16:30
Situace ve státní podpoře obnovitelných zdrojů energie.
• situace kolem novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a stop stav pro připojování nových větrných a slunečních elektráren;
• nestabilita sítě v důsledku připojování zdrojů obnovitelných zdrojů energie;
• připravovaná státní podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie.
Přednášející: Mgr. Petr Holub, bývalý ředitel Odboru udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí.

16:30 – 17:00
Partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti OZE – příklad občanských větrných elektráren.
• prezentace myšlenky občanských větrných elektráren – motivace, projekty (včetně ekonomických parametrů projektů, spolupráce s obcemi a (finanční) přínos
projektů pro obce), dosavadní zkušenosti, bariéry.
Přednášející: Mgr. Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii, zástupce projektu Větrný park Drahany.

17:00 – 17:30
Podpora obnovitelných zdrojů energie na venkově
• podpora obnovitelných zdrojů energie z Programu rozvoje venkova
• konkrétní příklad již existujících projektů (lisovna peletek, briket, kotelna na biomasu)
• Přednášející: Ing. Jiří Krist, předseda MAS Opavsko

17:30 – 18:00
Závěrečná diskuse.
Jak je partnerství obcí a soukromého sektoru vnímáno zástupci veřejné správy a veřejností?
Je v regionu poptávka po takových partnerstvích?
Jaké bariéry brání jejich rozvoji a jak je lze překonat?

Uspořádání semináře bylo finančně podpořeno nadací Open Society Fund, Praha.