KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žně v Jihomoravském kraji 2010

10/08/10
Kateřina Patočková

Přehled žní v okresech v Jihomoravském kraji ke dni 9.8.2010

Žně v Jihomoravském kraji 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okres

orná půda k 31.12.2009 [ha]

podíl okresu na orné půdě kraje [%]

pšenice ozimá [ha]

pšenice jarní [ha]

ječmen ozimý [ha]

ječmen jarní [ha]

žito [ha]

oves [ha]

tritikale [ha]

sledované obiloviny celkem 2010

řepka [ha]

statistické údaje za JmK k 31.5.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statistické údaje za JmK k 31.5.2010

110130

4555

6401

38765

1973

1640

1667

165131

33538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blansko

29376

8,27

 

 

 

 

 

 

 

13444

 

ke sklizni [ha]

 

 

8150

520

520

3200

410

435

209

 

2900

sklizeno [ha]

 

 

500

0

520

690

30

0

0

 

2400

sklizeno [%]

 

 

6,10

0,00

100,00

21,60

7,30

0,00

0,00

 

82,80

Brno + venkov

77406

21,79

 

 

 

 

 

 

 

34122

 

ke sklizni [ha]

 

 

21800

1540

1770

7465

603

432

512

 

6600

sklizeno [ha]

 

 

7722

0

1770

4562

0

0

0

 

5762

sklizeno [%]

 

 

35,40

0,00

100,00

61,10

0,00

0,00

0,00

 

87,30

Břeclav

52441

14,76

 

 

 

 

 

 

 

22376

 

ke sklizni [ha]

 

 

17040

400

990

3200

290

200

256

 

4200

sklizeno [ha]

 

 

11928

320

990

3200

29

0

180

 

4200

sklizeno [%]

 

 

70,00

80,00

100,00

100,00

10,00

0,00

70,30

 

100,00

Hodonín

53661

15,11

 

 

 

 

 

 

 

23912

 

ke sklizni [ha]

 

 

15300

650

865

6020

400

297

380

 

5152

sklizeno [ha]

 

 

9639

130

865

2107

168

0

258

 

5152

sklizeno [%]

 

 

63,00

20,00

100,00

35,00

42,00

0,00

67,90

 

100,00

Vyškov

43568

12,26

 

 

 

 

 

 

 

23523

 

ke sklizni [ha]

 

 

12895

410

606

9300

145

57

110

 

4810

sklizeno [ha]

 

 

3146

34

606

7240

26

0

0

 

3818

sklizeno [%]

 

 

24,40

8,30

100,00

77,80

17,90

0,00

0,00

 

79,30

Znojmo

98797

27,81

 

 

 

 

 

 

 

47754

 

ke sklizni [ha]

 

 

34945

1035

1650

9580

125

219

200

 

9876

sklizeno [ha]

 

 

10468

0

1650

5100

0

0

0

 

8320

sklizeno [%]

 

 

29,90

0,00

100,00

53,20

0,00

0,00

0,00

 

84,20

JmK celkem

355249

100,00

110130

4555

6401

38765

1973

1640

1667

165131

33538