KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

KONOPÍ, LEN A KOPŘIVA – ODVĚKÝ POMOCNÍK ČLOVĚKA

21/09/10

KONOPÍ, LEN A KOPŘIVA – ODVĚKÝ POMOCNÍK ČLOVĚKA NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE V PRAZE NOVĚ OTEVŘENÁ STÁLÁ EXPOZICE, ZAMĚŘENÁ NA PŘADNÉ ROSTLINY, KONOPÍ, LEN A KOPŘIVU, V HISTORICKÝCH PROSTORÁCH ŠPÝCHARU VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY NA TOULCOVĚ DVOŘE V   PRAZE 10 – HOSTIVAŘI. Ve dnech 17. a 18. září 2010 se v prostorách Střediska ekologické výchovy […]

KONOPÍ, LEN A KOPŘIVA – ODVĚKÝ POMOCNÍK ČLOVĚKA

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE V PRAZE

NOVĚ OTEVŘENÁ STÁLÁ EXPOZICE, ZAMĚŘENÁ NA PŘADNÉ ROSTLINY, KONOPÍ, LEN A KOPŘIVU, V HISTORICKÝCH PROSTORÁCH ŠPÝCHARU VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY NA TOULCOVĚ DVOŘE V   PRAZE 10 – HOSTIVAŘI.

Ve dnech 17. a 18. září 2010 se v prostorách Střediska ekologické výchovy Hl. m. Prahy v Praze 10 – Hostivaři, na Toulcově dvoře, konal Biojarmark a 17. ročník Dožínkových slavností ( viz http://www.toulcuvdvur.cz/biojarmark/ ).

Při této příležitosti byla ve spolupráci se Zájmovým  sdružením  Toulcův dvůr a Konopářským svazem České republiky v historických prostorách špýcharu Toulcova dvora pro veřejnost zpřístupněna nová stálá expozice, zaměřená na přadné rostliny, s názvem

KONOPÍ, LEN A KOPŘIVA – ODVĚKÝ POMOCNÍK ČLOVĚKA.

V rámci ekologického výukového programu (EVP) tohoto Střediska ekologické výchovy Hl. m. Prahy, jehož cílem je doplnit školní vzdělávací programy o praktickou ekologickou výchovu tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody, zde budou probíhat aktivity zaměřené na další vzdělávání dětí. Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků a navazují na výchovné plány a učební osnovy.

Více informací najdete na stránkách http://www.toulcuvdvur.cz/onas.asp

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info

Zařazeno v Potravinářství