KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

5. mezinárodní seminář Venkovské komunitní školy 2010 

16/11/10

Udržitelnost byla společným tématem letošního semináře.

Tradiční mezinárodní seminář k Venkovským komunitním školám letos pořádala Národní síť venkovských komunitních škol (NSVKŠ) ve dnech 21.–23. října v Borech. Nejpočetnější byla účast zahraničních hostů z Polska (6) a Lotyšska(5), dále Estonska (2) a po jednom účastníku z Walesu a Německa. Tedy celkem 15 hostů, kteří společně s 27 účastníky z Čech vytvořili velice rozmanitou a tvůrčí skupinu, která po tři dny diskutovala a nacházela odpovědi na společné téma – UDRŽITELNOST.
Tisková zpráva zde