KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Anketa ke změně pravidel pro čerpání dotací v období 2012–2017

22/11/10

Změna by spočívala v poskytování zvýhodněných úvěrů, v delší době splatnosti a možnosti odkladu splátek.

Nabídka změny pravidel při čerpání dotací pro potravinářský sektor pro období let 2012–2017
PK ČR obdržela oficiální informaci, že MZe má v úmyslu dohodnout s EIB (Evropská investiční banka) úvěr. Finanční prostředky z tohoto úvěru by sloužily na poskytování úvěrů podnikatelským subjektům v potravinářství. Administrací „na klíč“ by byl pověřen PGRLF, jako jediný partner pro žadatele. Jednalo by se o období let 2012–2017. Principem by bylo poskytovat zvýhodněné úvěry, tedy s nižším úrokovým procentem než u komerčních bank, delší dobou splatnosti a s možností odkladu splátek. Odpadly by tak problémy s komerčními bankami, které nemají smluvní vztahy s PGRLF. Tyto finanční prostředky by byly plně využitelné pro zpracovatele. 
Témata projektů by vycházela ze současně platných opatření PRV (dotační titul I. 1. 3.) a národních podpor (dotační titul 13 B).
Délka splatnosti těchto úvěrů by kopírovala délku žádosti (projektu).
Na základě výše uvedeného Potravinářská komora ČR vypracovala následující krátkou anketu, která by zahájila šetření mezi členy PK ČR, zda by měli zájem o čerpání tohoto nástroje v období let 2012–2017, tedy zda by spuštění tohoto titulu odpovídalo investičním plánům zpracovatelů. Jedná se o částku zhruba 3 mld. Kč. Do konce prosince 2010 by bylo vhodné identifikovat u členů PK ČR konkrétní projekty (záměr, rozsah, doba realizace, finanční náročnost), aby bylo zřejmé, že je tento požadavek na takovýto druh titulu relevantní.
Členové Potravinářské komory ČR:
1. Máte zájem o takovýto nástroj, který by výrazně usnadnil administraci žadatele?
2. Chystáte pro období let 2012–2017 projekt, na který počítáte s úvěrem od banky?
3. Jaké oblasti se projekt týká?
4. Jaký je rozsah projektu a jaká je plánovaná doba realizace?
(v případě zájmu pošlete stručný popis projektu cca na ½ stránky)
5. S jakým objemem finančních prostředků projekt předběžně počítá?
Odpovědi na tyto otázky, prosím posílejte do 15. 12. 2010 na ústředí PK ČR: kreutzer@foodnet.cz, vacek@foodnet.cz
Zdroj: PK ČR

Zařazeno v Nezařazené