KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpravodaj venkova

30/11/10

Vyšlo 11. číslo měsíčníku SPOV a NS MAS.

Z obsahu:
• Konference Venkov 2010: Metoda LEADER do všech programů, nová aliance spolupráce a nový fond pro venkov. Nové obzory ve směřování rozvoje venkova po roce 2013
•  Hlavním pojítkem v našem kraji je víra, tradice a víno. Rozhovor s Annou Čarkovou, manažerkou a zakladatelkou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
•  MAS a církve podruhé společně na Řípu oslavovaly spolupráci pro rozvoj venkova
•  Evropská komise představila plán pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013
•  Ministr Kalousek obnovil práce na přípravě nového zákona o financování obcí