KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012 a nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS

29/09/11
Ing. Eva Chromečková

Informační podpora pro zemědělce v České republice

Krajské informační středisko Jihomoravského kraje a Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s příslušnými okresními AZV a OAK zvou na semináře na téma: Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012 a nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS. Problematiku semináře odborně přednese RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

 V návaznosti na seminář se uskuteční prezentace vítězných výrobků potravinářských soutěží "Regionální potravina Jihomoravského kraje" a "Zlatá Chuť jižní Moravy 2011".

Termíny a místa konání seminářů najdete zde.

Zařazeno v Akce a semináře