KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Konference "LEADER PRO JIŽNÍ MORAVU"

05/12/11
Ing. Eva Chromečková

Středa 7. prosince 2011, ORLOVNA Vísky

Škola obnovy venkova Vísky a MAS Partnerství venkova ve spolupráci s Jihomoravskou krajskou organizací Spolku pro obnovu venkova a Krajským sdružením NS MAS ČR Jihomoravského kraje pořádá pod záštitou náměstka hejtmana Jm kraje Ing. Ivo Poláka konferenci "LEADER PRO JIŽNÍ MORAVU". Evropská unie podporuje přístup Leader jako jeden z nejúčinnějších nástrojů na podporu integrovaného rozvoje venkova. Na jižní Moravě je LEADER realizován na 44% území. Cílem semináře je přiblížit tuto metodu a nabídnout pomoc územím, která zatím tuto metodu nevyužila.

Pozvánka na konferenci