KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zjednodušení administrace OPŽP

28/12/11

MŽP zrychlí a zjednoduší čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí.

V rámci maximalizace snah o zrychlení čerpání prostředků EU a dohnání zpoždění, které vzniklo v předchozích letech, vyhlásí MŽP v roce 2012 výzvy v OPŽP na celou zbývající alokaci a dále bezodkladně zahájí konkrétní kroky ke snížení náročnosti svých postupů a zjednodušení administrace prostředků OPŽP. Pro všechny dosud nerozdělené prostředky budou vyhlášeny výzvy na příjem žádostí tak, aby v průběhu roku 2012 (nejpozději do prvního čtvrtletí 2013) byly alokovány prostředky na všechny konkrétní projekty u konkrétních žadatelů.
Celý článek zde
Zdroj: MŽP ČR

Zařazeno v Životní prostředí