KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Trendy pícninářství a krmivářství

07/02/12
Ing. Eva Chromečková

Zásady krmení dojnic a požadavky na přípravu směsných krmných dávek

Mendelova univerzita v Brně
 Institut celoživotního vzdělávání
 
si Vás dovolují pozvat na přednášky
trendy pícninářství a krmivářství

 
 
Přednášky jsou pořádané ve spolupráci s odborníky z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
 
Termíny a místo konání prvních přednášek:
 
14. 2. 2012 Zásady krmení dojnic a požadavky na přípravu směsných krmných dávek
17. 2. 2012 Možnosti zlepšení nutriční hodnoty a kvality píce
 
9.00 – 16.00, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Mendelova univerzita v Brně


 
Obsah
 
Cílem jednotlivých přednášek je zvýšit informovanost o nových metodách, postupech a technologiích spojených s kvalitou a hygienou krmiv pro hospodářská zvířata. Jsou určené pro zaměstnance a vedoucí pracovníky zemědělských podniků a farem, výrobců daných technologií a pro pedagogické pracovníky vzdělávacích institucí v daných oborech. Celkem bude realizováno pět přednášek zaměřených na zajištění hygienicky nezávadných krmiv při zdárném udržení dobrého zdravotního stavu zvířat chovaných volně na pastvinách, či v uzavřených stájích. Vybraná témata (plánovaná na květen) týkající se údržby travních porostů, postupů při konzervaci krmiv a hodnocení kvality směsných krmných dávek budou doplněny exkurzemi v praktických podmínkách farem.
 
V případě zájmu se lze účastnit pouze jednotlivých přednášek bez nutnosti absolvovat celý kurz.  


 
Účastnický poplatek
Účast je bezplatná, projekt je hrazen z Programu rozvoje venkova (EARDF).  
 
Přihlášky
Na jednotlivé přednášky se můžete přihlásit nejpozději tři dny před začátkem u Ing. Pavly Štěpánkové na níže uvedeném kontaktu.
 
Za organizační tým
         Ing. Pavla Štěpánková                                                   Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Institut celoživotního vzdělávání                                              Agronomická fakulta
   Mendelova univerzita v Brně                                         Mendelova univerzita v Brně
   Zemědělská 1 / 613 00 Brno                                          Zemědělská 1 / 613 00 Brno
           Tel. 545 135 227                                                            Tel. 545 133 155
pavla.stepankova@mendelu.cz                                      zdenek.havlicek@mendelu.cz