KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Den fascinace rostlinami pozve veřejnost do světa rostlin

16/05/12

Přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají, je cílem prvního mezinárodního Dne fascinace rostlinami, který se uskuteční 18. května.

Den fascinace rostlinami pozve veřejnost do světa rostlin

 Přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají, je cílem prvního mezinárodního Dne fascinace rostlinami, který se uskuteční 18. května. Zároveň chce poukázat na důležitost rostlinné biologie pro zemědělství, lesnictví a pro udržitelnou produkci potravin.

Den pořádá Evropská organizace pro rostlinnou biologii (EPSO), v České republice nad ním převzal záštitu ministr zemědělství Petr Bendl.

„Ke Dni fascinace rostlinami se připojilo 39 zemí a přes 450 institucí, v České republice jich je jedenadvacet. Řada akcí připravených například výzkumnými ústavy, univerzitami a botanickými zahradami bude souviset třeba se základním výzkumem v zemědělství, botanice a s ochranou životního prostředí. Lidé při nich budou moci navštívit laboratoře, skleníky, muzea a různé výstavy a hovořit s odborníky,“ řekl ministr Petr Bendl.

Jednou z institucí, která připravila akce na vědeckém pracovišti i v terénu, je Výzkumný ústav rostlinné výroby v pražské Ruzyni. Již v předvečer Dne fascinace rostlinami, ve čtvrtek 17. května, se uskuteční například prohlídky experimentálních laboratoří, genové banky, ukázky polních a skleníkových pokusů a také přednášky a diskuse. Pátek 18. května bude věnovaný terénní exkurzi do Divoké Šárky nazvané „Ostrov biodiverzity v zemědělské krajině“. Její účastníci se seznámí s běžnými i již vzácnými plevely českých polí a rovněž s drobnými bezobratlými živočichy. Někteří z nich mohou být významnými škůdci rostlin, jiní naopak přirozenými nepřáteli těchto škůdců a další zase požírači semen plevelů. Více na www.vurv.cz.

Ke Dni fascinace rostlinami se připojily i Sbírkové skleníky Výstaviště Flora Olomouc, které patří k největším a nejstarším v ČR, a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Ta mimo jiné připomene počátky rostlinné fyziologie, která vznikla před 150 lety v Praze. Kromě Prahy a Olomouce se akce uskuteční také v Brně, Čelákovicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Průhonicích, Šumperku a Troubsku.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz

 

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. pořádá při příležitosti prvního mezinárodního Dne fascinace rostlinami (Fascination of Plants Day, EPSO ) prohlídku laboratoří na téma „FASCINUJÍCÍ ROSTLINY“, který se bude konat dne 18. 5. 2012 od 9:00–14:00 hodin v areálu našeho pracoviště. Oficiální pozvánku naleznete zde

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství ing. Petra Bendla

Zařazeno v Akce a semináře