KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Trendy pícninářství a krmivářství

18/05/12
Ing. Eva Chromečková

Přednášky o nových metodách, postupech a technologiích spojených s kvalitou a hygienou krmiv pro hospodářská zvířata

 

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

 

 si Vás dovolují pozvat na přednášky a exkurze

   Trendy pícninářství a krmivářství

 

Přednášky jsou pořádané ve spolupráci s odborníky z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Termíny a místo konání přednášek a exkurzí:

 

21. 5. 2012  Možnosti zlepšení kvality a hygienické jakosti konzervovaných krmiv (Hotel U Raušů, Velká Bíteš)

22. 5. 2012  Exkurze do školní výzkumné stanice Vatín (u Žďáru nad Sázavou)

31. 5. 2012  Údržba trvalých travních porostů a jejich vztah k zdravotnímu stavu zvířat, systémy pastvy zvířat (Žamberk)

1. 6. 2012    Exkurze Žamberk

 

9.00 – 16.00

 

Přednášející: prof. P. Doležal, doc. J. Skládanka a Ing. Zdeněk Havlíček

 

Obsah

 

Cílem jednotlivých přednášek je zvýšit informovanost o nových metodách, postupech a technologiích spojených s kvalitou a hygienou krmiv pro hospodářská zvířata. Jsou určené pro zaměstnance a vedoucí pracovníky zemědělských podniků a farem, výrobců daných technologií a pro pedagogické pracovníky vzdělávacích institucí v daných oborech. Celkem je realizováno pět přednášek zaměřených na zajištění hygienicky nezávadných krmiv při zdárném udržení dobrého zdravotního stavu zvířat chovaných volně na pastvinách, či v uzavřených stájích. Vybraná témata týkající se údržby travních porostů, postupů při konzervaci krmiv a hodnocení kvality směsných krmných dávek jsou doplněny exkurzemi v praktických podmínkách farem.

 

V případě zájmu se lze účastnit pouze jednotlivých přednášek bez nutnosti absolvovat celý kurz.  

 

Účastnický poplatek

Účast je bezplatná, projekt je hrazen z Programu rozvoje venkova (EARDF).  

 

Přihlášky

Na jednotlivé přednášky se můžete přihlásit u Ing. Pavly Štěpánkové na níže uvedeném kontaktu.

 

Za organizační tým

 

Ing. Pavla Štěpánková                                                         Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

Institut celoživotního vzdělávání                                            Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně                                                 Mendelova univerzita v Brně                          
Tel. 545 135 227                                                                 Tel. 545 133 155

pavla.stepankova@mendelu.cz                                            zdenek.havlicek@mendelu.cz

POZVÁNKA zde

Zařazeno v Akce a semináře