KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zlatý klas 2012

13/06/12

Nedílnou součástí výstavy Země živitelka je soutěž o nejlepší vystavený exponát „Zlatý klas“, která probíhá pod odbornou garancí MZe ČR.

ZLATÝ KLAS 2012

České Budějovice dne 12. 6. 2012

Nedílnou součástí výstavy Země živitelka je soutěž o nejlepší vystavený exponát „Zlatý klas“, která probíhá pod odbornou garancí MZe ČR.

Každý exponát, který je přihlášen do této soutěže, je hodnocen odbornou komisí, srovnáván s konkurenční českou i zahraniční produkcí a vstoupí do povědomí odborné veřejnosti i médií. Mediální prezentace výsledků soutěže bude v letošním roce pro oceněné firmy opět bezplatná. Hlavními mediálními partnery jsou odborné zemědělské tituly (Agrospoj, Agromagazín, Zemědělec, Farmář, Náš chov, Úroda, Mechanizace zemědělství, Potravinářský zpravodaj, Rybářství, Myslivost, Zahrádkář, Komunální technika, Agrární obzor, Českomoravské veletrhy, Agrobase, Svět myslivosti, Cukrovarnické a řepařské listy), ve kterých pravidelně probíhá inzerce včetně informace o soutěži Zlatý klas, ale i celostátní deníky (Mladá fronta DNES, Právo, Deníky Bohemia).

Oceněné exponáty a firmy bude zdarma prezentovat pořadatel ve výstavištním rozhlase.

Soutěž „Zlatý klas“ se stala za dobu své existence prestižní záležitostí a výrobci oceněných výrobků tuto soutěž považují za významný přínos pro marketingovou prezentaci a publicitu svých výrobků. Velký obchodní význam pro oceněné firmy je možnost používat diplom nebo jeho reprodukce, a to již od okamžiku vyhlášení výsledků soutěže.

Přijměte proto naše pozvání k účasti v soutěži. Abyste se mohli seznámit nejen s cíli a posláním soutěže, ale především s podmínkami pro vstup do soutěže, zasíláme Vám v přílohách formulář přihlášky a Soutěžní řád.

Pokud se rozhodnete přihlásit svůj výrobek do soutěže, žádáme Vás, abyste řádně vyplněnou přihlášku (viz část II. Soutěžního řádu) zaslali na naši adresu nejpozději do 20. 8. 2012 nebo osobně předali přímo do sekretariátu soutěže (VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s., kancelář č. 208, tel.: 387 714 213, 606 658 275), kde je možné si vyžádat event. další informace a tiskopisy přihlášek.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži a dobrou spolupráci a přejeme hodně úspěchů!

NEZAPOMEŇTE VÝROBEK DOLOŽIT VŠEMI DOSTUPNÝMI DOKLADY!!! (doklady státních zkušeben, resortních zkušeben, osvědčení, hygiena, ČOI apod. – bez těchto dokladů nemohou být výrobky zařazeny do soutěže).

Přihláška

Soutěžný řád

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo16699