KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství Petr Bendl: zemědělci postižení suchem získají úlevy

19/07/12

Úlevy a odklady splátek pomůžou zemědělcům z oblastí zasažených suchem překonat nepříznivý rok. Petr Bendl si osobně prohlédl oblasti na Znojemsku, které letos na jaře postihlo sucho. O následcích nepříznivého počasí mluvil se zemědělci z obcí Trstěnice, Miroslav a Suchohrdly u Miroslavi.

Ministr zemědělství Petr Bendl: zemědělci postižení suchem získají úlevy

19.7.2012

Tisková zpráva – Úlevy a odklady splátek pomůžou zemědělcům z oblastí zasažených suchem překonat nepříznivý rok. Petr Bendl si osobně prohlédl oblasti na Znojemsku, které letos na jaře postihlo sucho. O následcích nepříznivého počasí mluvil se zemědělci z obcí Trstěnice, Miroslav a Suchohrdly u Miroslavi.

Zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu jednali o možnostech, jak pomoci pěstitelům, jejichž úrodu poškodilo letos na jaře sucho.

„Na ministerstvu jsme připravili sadu opatření především charakteru úlev a odkladů, která postiženým pěstitelům pomůžou překonat následky extrémního počasí. Usilujeme o to, aby banky byly vstřícné při jednání o odložení splátek úvěrů, zajistíme možnost prodloužit o rok dobu realizace projektů Programu rozvoje venkova nebo odložit splátky při prodeji pozemků z Pozemkového fondu,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Podle předběžných výsledků se výnosy letošní sklizně v postižených oblastech propadnou zhruba na 20 % běžných hodnot. Některé porosty museli zemědělci dokonce zaorat.

„Na vlastní oči jsem se přesvědčil, jak se sucho z letošního dubna a května odrazilo na úrodě zemědělců z jižní Moravy. Poškozené byly především ozimé plodiny a víceleté pícniny, které už navíc předtím poničily únorové holomrazy,“ řekl ministr Petr Bendl.

Ministr také navštíví na jižní Moravě lesy u Bzence, kde v květnu propukl ničivý požár. Oheň zasáhl téměř 200 hektarů borového lesa, jehož majitelem je státní podnik Lesy ČR.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministr-zemedelstvi-petr-bendl-zemedelci.html