KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní konference Venkov 2012

17/08/12

Národní konference Venkov 2012 Národní konference Venkov 2012 bude od 1. do 3. října v jihočeských Nových Hradech Datum: 1.10.2012 – 3.10.2012 Místo konání: Nové Hrady Organizátor: Spolek pro obnovu venkova ČRBělotín 151, 75364Adresa WWW: www.spov.org Kontakt: ZUZANA GUTHOVÁ JARKOVSKÁtel. 387 980 065, mob. 724 643 050, guthova@cb.gin.czwww.venkov2012.jihoceskemas.cz, venkov2012@jihoceskemas.cz Cílová skupina: místní akční skupiny, zemědělští […]

Národní konference Venkov 2012

Národní konference Venkov 2012 bude od 1. do 3. října v jihočeských Nových Hradech

Datum: 1.10.2012 – 3.10.2012
Místo konání: Nové Hrady
Organizátor: Spolek pro obnovu venkova ČR
Bělotín 151, 75364
Adresa WWW: www.spov.org
Kontakt: ZUZANA GUTHOVÁ JARKOVSKÁ
tel. 387 980 065, mob. 724 643 050, guthova@cb.gin.cz
www.venkov2012.jihoceskemas.cz, venkov2012@jihoceskemas.cz
Cílová skupina: místní akční skupiny, zemědělští podnikatelé, zástupci obcí, aktéři rozvoje venkova

Letošní již tradiční celonárodní konference o venkovu se koná v malém městečku jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice, a to v období, kdy jedno programové období končí a druhé se teprve připravuje. Koná se v místech, kde sousedí dva stále odlišné světy, v čase, kdy se rozdíly mezi městem a venkovem stírají do té míry, že máme problémy venkov vůbec definovat, kdy venkov, kde žije většina z nás, potřebuje hledat vlastní identitu a svébytnou cestu k udržitelnosti.

V době, kdy se tvoří nové strategické dokumenty krajů, kdy se připravují operační programy pro příští programovací období, chceme diskutovat o tom, kde a v čem mohou pomoci venkovské mikroregiony a místní akční skupiny. Od roku 2004, kdy se místní akční skupiny zapojily do implementace programu rozvoje venkova na venkově, získaly cenné zkušenosti, venkovské regiony prokázaly, že jsou schopné spolupracovat, nacházet inovativní a originální řešení problémů na místní úrovni, že dokážou být důvěryhodným a spolehlivým partnerem.

„Získané zkušenosti chceme maximálně zúročit ve prospěch venkova. V rámci konference budeme tedy diskutovat o tom, jaká konkrétní témata jednotlivých operačních programů mohou rozpracovat integrované strategie venkovských mikroregionů a implementovat místní akční skupiny,“ řekla Jiřina Karasová, předsedkyně jihočeského Krajského sdružení Národní sítě MAS, které letošní konferenci organizačně zajišťuje, “proto jsme k diskusi přizvali nejen lidi z regionů, ale i odpovědné pracovníky i politiky z jednotlivých ministerstev, která budou jednotlivé operační programy administrovat.“

Diskuse budou probíhat v pěti tematických workshopech, které budou doplněny exkurzemi po úspěšných projektech. Vzhledem k poloze Nových Hradů, místa konání konference, zamíří každá z exkurzí také do blízkého Rakouska. Účastníci se tak mohou těšit na návštěvu zpracovatelského centra Waldland nebo třeba rodinné sklárny udržující staletou tradici zpracování skla v regionu. Seznámí se také s netradičním využitím bývalé vojenské roty nebo celnice, ochutnají „život na buquoiském zámku“ či v novohradské historické kovárně.

Celostátní konference Venkov je nejen místem k diskusi odborníků a venkovských aktérů, ale tradičně také osvědčeným prostorem pro sdílení zkušeností a navazování spolupráce regionů z celé republiky a vzhledem k rostoucímu zájmu zahraničních účastníků také ze zahraničí.

Národní konferenci Venkov 2012 pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR v součinnosti s Krajským sdružením NS MAS Jihočeského kraje. Konference naváže na jednání, která se uskutečnila v roce 2009 v Holešově, v roce 2010 v Lázních Bělohrad a v roce 2011 v Sedlčanech.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »