KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj na venkově

24/09/12
Ing. Eva Chromečková

Mezinárodní seminář, 3. října 2012, SOŠ a SOU Alšova 15, Znojmo

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dvořákova 19 ve Znojmě organizuje ve středu 3. října 2012 od 8:30 hodin v budově školy Alšova 15 mezinárodní seminář Ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj na venkově. Tohoto semináře se zúčastní delegace z departementu Gers z Francie v rámci programu Comenius Regio P.R.O.U.D.

Během odborného semináře se představí vítězné výrobky 3. ročníku regionální potravinářské soutěže "Regionální potravina Jihomoravského kraje" v roce 2012, jejímiž garanty jsou Státní zemědělský intervenční fond a Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem této prezentace a zároveň i degustace je maximální zviditelnění zemědělských producentů a potravinářských výrobců v jihomoravském regionu, aby v oceněných výrobcích byl představen nejen výrobce – potravinář, ale i farmář – zemědělec či ovocnář a zahradník, jako producent kvalitních potravinářských surovin, které budou základem k uplatnění některého motta: „Přišli jsme tradici na chuť.“ nebo „ …to nejlepší z plodů jižní Moravy…“

Touto formou prezentace a degustace dojde k naplnění poslání soutěže "Regionální potravina", tj. podpora nabídky kvalitních regionálních potravin a potravinářských surovin. Je to podnět jak udržet současná a vytvářet nová pracovní místa, jak podpořit zájem o obdělávání pozemků i pro jiné plodiny než je obilí, řepka ozimá či kukuřice, zejména pak ty pozemky, které nejsou v zájmu činnosti velkých firem a jejich technologií a jejich produkční využití se tak stane tou jejich nejlepší údržbou.

Leták