KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní dožínky – projev prezidenta AK ČR Jana Veleby

04/09/12

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/narodni-dozinky-projev-prezidenta-ak-cr-jana-veleby.php

Národní dožínky

Projev prezidenta AK ČR Jana Veleby

Vážený pane prezidente republiky,
vážení páni ministři,
vaše eminence, vážený pane arcibiskupe,
pane primátore, řediteli,
dámy a pánové,

dožínky byly vždy, po staletí, výjimečná událost. Byly vždy časem díkůvzdání zemi živitelce, byly vždy oslavou práce rolníka a jeho stavu. Práce dříve úmorné a těžké, práce která byla každým rokem v srpnu hlavní událostí té které země. Dnes je tato práce plně v taktu moderní a výkonné techniky a počítačů.

To je také důvod, proč dochází k odklonu a jistému odcizení společnosti od původních hodnot, které doprovázely člověka od dávnověku. Jsou to hodnoty půdy, hodnoty rolnictví a všechno, co s tím souvisí. Jsou to hodnoty materiální i duchovní. Ta základní je nepochybně produkce potravin a udržení krajiny v kulturní podobě. K těm duchovním hodnotám patří vše, co vždy a po staletí venkovský člověk, tedy většinou rolník, v uvozovkách produkoval – pracovitost a poctivost. Představitel slavné meziválečné brněnské sociologické školy profesor A.I.Bláha, jehož dílo jsem měl tu čest v osmdesátých letech na brněnské sociologii poznat, ve svých dílech venkov, a tedy i sedláka, prezentoval jako tvůrce mravního zdraví národa a venkov jako kořeny a základ státu. Bylo to myšleno zejména ve vztahu k půdě, která je základním pilířem každé země.

Vážené dámy, vážení pánové,
Píše se rok 2012 a zdá se, že přichází doba, která může přinést renesanci těchto hodnot. Přichází totiž to, na co nebyli lidé a hlavně politici zvyklí. Ve významných zemědělských produkčních oblastech světa je špatná úroda. Jsou to USA, jižní a střední Evropa, Ukrajina, Moldávie, část Ruska, Indie. Svět tuto situaci překoná, stane se jenom to, že se zdraží potraviny. Ale co když se tato situace bude v příštím roce opakovat? Pak bude bezpečný ten stát, který má potravinovou soběstačnost. My bohužel k těmto státům nepatříme. Měli jsme ji a nemáme ji.

I u nás je letošní úroda zasažena suchem. Žně jsou v tuto chvíli hotovy a sklizeň je o 19% nižší než vloni, přičemž jsou oblasti, kde lze mluvit o přírodní katastrofě. Jsou to okresy Břeclav, Hodonín, Znojmo a jižní část Brno venkov. Zde je úroda třetinová. To nelze ničím nahradit, zdejší zemědělci trpí a měli bychom s nimi být solidární.

Závěrem mého vystoupení mně dovolte, abych poděkoval českým zemědělcům ze jejich vytrvalou a obětavou práci pro tuto zemi. Přijde čas, kdy bude doceněna.

Dovolte mně, abych poděkoval naším velmi váženým a významným hostům, kteří svou přítomností deklarují zájem o náš stav, o venkov a jeho hodnoty. Velmi si toho vážíme.