KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti nebo provedení zkoušky pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

02/01/13

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

stáhnout soubor

zdroj: Státní rostlinolékařská správa