KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz:"Základy krmivářství 2013"

10/01/13

Kurz je určený především privátním zemědělským poradcům.

 Společnost mladých agrárníků České republiky a Ústav výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně pořádá již 11. ročník kurzu celoživotního vzdělávání v oblasti výživy a krmení hospodářských a domácích zvířat; výroby, konzervace a skladování krmiv; využití laboratorních metod; krmivářské legislativy a možností získávání dotací v zemědělství.

 Garanty jednotlivých učebních dnů jsou: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. a Ing. Petr Mareš, Ph.D.

Kurz je organizován ve formě jednodenních bloků probíhajících vždy poslední pátek v měsíci (od 9 do 16 hodin). Každý blok je věnován jednomu tématu.

 

Pozvánka na kurz