KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Blíží se čtvrtý ročník soutěže o značku Regionální potravina

08/03/13

Blíží se čtvrtý ročník soutěže o značku Regionální potravina V letošním roce bude ve všech krajích České republiky opět udělena vybraným potravinám prestižní značka Regionální potravina. Toto ocenění uděluje čtvrtým rokem Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Značku mohou na čtyři roky získat pouze malé a střední firmy, které […]

Blíží se čtvrtý ročník soutěže o značku Regionální potravina

V letošním roce bude ve všech krajích České republiky opět udělena vybraným potravinám prestižní značka Regionální potravina. Toto ocenění uděluje čtvrtým rokem Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Značku mohou na čtyři roky získat pouze malé a střední firmy, které mají maximálně 250 zaměstnanců.

Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém ze 13 krajů České republiky. Přihlášený výrobek musí být vyroben v daném regionu a podíl místních surovin musí tvořit minimálně 70 procent. Hlavní složka musí být stoprocentně domácího původu. Základním předpokladem je samozřejmě vynikající kvalita. Dalším důležitým kritériem je taková výjimečnost potraviny, která bude zaručovat její jedinečnost ve srovnání s běžnými výrobky dostupnými na trhu. V každém kraji se soutěží v devíti kategoriích, přičemž ocenění Regionální potravina získá vždy jen ten nejlepší výrobek.

Přehled kategorií:

1.Masné výrobky tepelně opracované,
2.Masné výrobky trvanlivé,
3.Sýry včetně tvarohu,
4.Ostatní mléčné výrobky,
5.Pekařské výrobky včetně těstovin,
6.Cukrářské výrobky včetně cukrovinek,
7.Alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína),
8.Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě,
9.Ostatní

Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnocení odborné poroty v každém kraji. Hodnotitelské komise jsou složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské i Agrární komory, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo zástupců kraje. Komise budou posuzovat inovativnost, senzorické vlastnosti výrobků, použité suroviny a způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo jeho dostupnost na trhu.

Kompletní pravidla pro udělování značky jsou uvedena v „Metodice pro udělování značky Regionální potravina“ a jsou rozdělena na tři části: obecná, specifická a regionální. Obecná a specifická pravidla jsou stejná pro všechny kraje. Regionální pravidla může stanovit každý kraj samostatně, přičemž nesmí být v rozporu s obecnými a specifickými pravidly. Metodiky pro udělování značky, termíny vyhlášení jednotlivých krajských kol, informace o průběhu soutěže a o oceněných potravinách budou v blízké době uvedeny na webu www.regionalnipotravina.cz. Informace o termínech vyhlášení krajských kol soutěže jsou dále zveřejněny také formou inzerce v místním tisku a v rádiích a v neposlední řadě jsou regionální výrobci ve všech krajích obesíláni písemně prostřednictvím databází agrárních komor. Účast v soutěži je bezplatná.

Oceněný výrobek získá certifikát Ministerstva zemědělství a právo užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku. Značka tak přispěje k propagaci výrobku a jeho důvěryhodnosti v očích spotřebitelů. Soutěž je doprovázena informační kampaní, která má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální potravina také další podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, možnost zúčastnit se expozice Regionální potravina na výstavě Země živitelka, ochutnávkách na různých akcích v krajích, v pojízdné prodejně Regionálních potravin apod. Inzertní kampaň proběhne v tisku, televizi, rádiích a na internetu, doplní ji speciální televizní projekty. Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 273 produktů, nově oceněné výrobky budou známy do konce června. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »