KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr Petr Bendl bojuje o navýšení dotací pro české včelaře

28/03/13

Cílem jemimo jiné zvýšení počtu chovatelů a větší dostupnost kvalitního českého medu.

Ministr Petr Bendl bojuje o navýšení dotací pro české včelaře

Cílem je mimo jiné zvýšení počtu chovatelů včel a větší dostupnost kvalitního českého medu pro naše spotřebitele.

Ministr zemědělství chce získat pro české včelaře vyšší dotace. Peníze budou určené hlavně na podporu vzdělávání, začínající včelaře a prevenci proti chorobám včel. Čeští včelaři jsou ve využívání dotací z EU velmi úspěšní, v posledních letech se jim je daří uplatnit ze sta procent. Cíle včelařství v příštích třech letech stanovil nově schválený Český včelařský program.

Ministerstvo zemědělství schválilo nový Český včelařský program na roky 2014 až 2016. Tříletý systém podpor je zaměřený na získávání nových včelařů, vzdělávání i na zvyšování počtu včelstev.

„Chceme pomocí včelařského programu Ministerstva zemědělství podpořit chov včel, rozvoj včelařství a povzbudit k této potřebné činnosti i mladé lidi. Je důležité udržovat takové stavy včelstev, které zajistí dostatečné opylování zemědělských i planých plodin,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Loni se podařilo včelařům vyčerpat dotace ze sta procent, celkem využili více než 66 milionů korun. Podpory jdou z poloviny z evropských peněz a z poloviny z českého státního rozpočtu.

„Ministerstvo zemědělství bude v Bruselu usilovat o navýšení dotací pro příští roky tak, aby mohlo včelařům poskytnout 75 milionů korun v roce 2014, více než 77 milionů v roce 2015 a téměř 80 milionů v roce 2016,“ uvedl Petr Bendl.

Cílem Ministerstva je, aby přibyly větší včelařské provozy (nad 20 včelstev) a včelstva v kočovných zařízeních, která mohou chovatelé převážet k právě kvetoucím polím. Tato metoda zajišťuje větší snůšku i rovnoměrné rozmístění včel v krajině.

„Dobrou zprávou je, že český med je vysoce kvalitní. Je dokonce výrazně lepší, než jak to požaduje směrnice EU, také proto by lidé měli při nákupu dávat přednost českému medu před mnohdy méně kvalitním zbožím z dovozu. Proto je důležité sledovat na obalu zemi původu,“ řekl Petr Bendl.

Také díky podporám na prevenci včelích chorob je zdravotní stav včelstev na území České republiky dobrý. Nový program počítá s pokračováním celoplošného boje s infekčním onemocněním včel varroázou i včelím morem.

Ministerstvo zemědělství pošle Český včelařský program ke schválení Evropské komisi. Na přípravě návrhu se podílel Český včelařský svaz a další zájmové a odborné organizace.

Podle údajů MZe bylo vloni v České republice více než 49 tisíc včelařů a přes 540 tisíc včelstev, která vyprodukovala 7 331 tun medu. Průměrná spotřeba medu je u nás 0,7 kilogramu na osobu a rok. V produkci této zemědělské komodity jsme plně soběstační.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »