KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Redukce telefonních linek na některých pracovištích Státní rostlinolékařské správy

29/03/13

Redukce telefonních linek na některých pracovištích SRS 28. 3. 2013 – Z důvodu optimalizace výdajů Státní rostlinolékařské správy v oblasti hlasových služeb bylo v této souvislosti přistoupeno k redukci pevných telefonních linek na vybraných pracovištích rostlinolékařské správy. Dnem 29. 3. 2013 dojde k odpojení pevných telefonních linek na 59 pracovištích SRS v rámci celé České […]

Redukce telefonních linek na některých pracovištích SRS

28. 3. 2013 – Z důvodu optimalizace výdajů Státní rostlinolékařské správy v oblasti hlasových služeb bylo v této souvislosti přistoupeno k redukci pevných telefonních linek na vybraných pracovištích rostlinolékařské správy.

Dnem 29. 3. 2013 dojde k odpojení pevných telefonních linek na 59 pracovištích SRS v rámci celé České republiky. Tyto lokality jsou vyjmenovány v přiložené tabulce.

„Dostupnost inspektorů SRS nebude díky tomuto kroku v žádném případě omezena, neboť každý inspektor je vybaven mobilním telefonem,“ ujišťuje ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Tímto opatřením jsme ušetřili nemalou část výdajů, které vynakládáme v oblasti telekomunikačních služeb.“ Mobilní kontakty včetně e-mailových adres na jednotlivé pracovníky SRS lze nalézt zde.

Seznam telefonních linek