KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuálně o biomase v Brně při Národní výstavě

09/06/13

Aktuálně o biomase v Brně při Národní výstavě Téma BIOMASA se stalo přirozenou součástí NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v Brně. Není divu, neboť ukazuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství, především z odpadní a cíleně pěstované fytomasy, ale i jiné biologicky rozložitelné hmoty. Letošní ročník se uskuteční od 27. do 29. […]

Aktuálně o biomase v Brně při Národní výstavě

Téma BIOMASA se stalo přirozenou součástí NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v Brně. Není divu, neboť ukazuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství, především z odpadní a cíleně pěstované fytomasy, ale i jiné biologicky rozložitelné hmoty. Letošní ročník se uskuteční od 27. do 29. června a nabídne aktuální informace i prognózy vývoje využívání obnovitelných zdrojů.

Výstava BIOMASA v pavilonu P nabídne expozice přibližně dvacítky výrobců a dodavatelů technologií, techniky a služeb pro transformaci a využití obnovitelných zdrojů energie.

Souběžně s výstavou bude ve čtvrtek a v pátek probíhat v přednáškovém sálu v pavilonu P konferenční program, rozdělený do čtyř základních tématických celků:
1. Bioplynové transformace v zemědělství
2. Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě
3. Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy
4. Směsné a biogenní pohonné hmoty.

V každém z těchto tematických celků budou spolu s představením progresivních technologií, nových technických řešení, praktických procesních poznatků a provozních doporučení diskutovány změny právních a dalších souvisejících předpisů, možnosti podpory financování investic, provozních zvýhodnění příp. zdanění apod. Je to ideální možnost, jak získat aktuální informace případně informace o předpokládaném vývoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: BVV