KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obnovitelné zdroje energie – zkušenosti a rizika spojená s energetickým využitím fytomasy

23/09/13
Ing. Eva Chromečková

Seminář, Mendelova univerzita, Aula zahradnické fakulty v Lednici, 26. 9. 2013

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Obnovitelné zdroje energie – zkušenosti a rizika spojená s energetickým využitím fytomasy“. Seminář je určen pro zájemce o obnovitelné zdroje energie, provozovatele bioplynových stanic, výrobce pelet a briket, respektive provozovatele výtopen na biomasu. Přínosné pro provozovatele budou přednášky se zaměřením na chyby a problémy v reálném provozu jak výtopen, tak bioplynových stanic.

 

VÚZT, v.v.i. pořádá seminář ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovi univerzity v Lednici ve čtvrtek 26.9.2013.

Jinak dostupné i ze stránek www.vuzt.cz

Program semináře