KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Statistici navštíví zemědělce

17/09/13

V těchto dnech zahajuje Český statistický úřad (ČSÚ) již čtvrtý ročník Strukturálního šetření v zemědělství, které se koná jednou za tři roky. Sběr dat potrvá do 15. listopadu letošního roku.

Statistici navštíví zemědělce

13. 9. 2013 – V těchto dnech zahajuje Český statistický úřad (ČSÚ) již čtvrtý ročník Strukturálního šetření v zemědělství, které se koná jednou za tři roky. Sběr dat potrvá do 15. listopadu letošního roku.

Hlavním smyslem šetření, které se uskuteční ve všech členských státech EU, je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků, které jsou podkladem k formování evropské zemědělské a environmentální politiky. Na území celé České republiky osloví ČSÚ téměř 12 tisíc zemědělských subjektů zařazených na základě náhodného výběru a prahových hodnot.

Šetření se týká subjektů, které splňují některé z následujících kritérií:

  • výměra od 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté,
  • nebo 1 ha sadů, nebo 3 500 m2 vinic, nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2,
  • nebo chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks ovcí a koz, nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.

„Právnické osoby a větší fyzické osoby oslovíme korespondenčně, respektive prostřednictvím datové schránky, menší zemědělské podniky navštíví vyškolený tazatel Českého statistického úřadu,“ uvedl Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Pracovníci zapojení do terénního šetření, kteří postupně navštíví 2,3 tisíce menších zemědělských subjektů, se budou prokazovat průkazem tazatele, vydaným příslušnou Krajskou správou ČSÚ. S tímto průkazem musí tazatel předložit i občanský průkaz nebo průkaz zaměstnance úřadu.

Český statistický úřad důsledně dbá na ochranu poskytnutých údajů. „Ve všech etapách šetření i zpracování jsou zúčastnění pracovníci ČSÚ vázáni mlčenlivostí podle přísných požadavků zákonů o státní statistické službě a o ochraně osobních údajů. Výstupem jsou agregované soubory dat, které neumožňují identifikovat individuální údaje týkající se konkrétního subjektu,“ zdůraznil Jiří Hrbek.

Výsledné údaje charakterizující české zemědělské podniky v roce 2013 budou zveřejněny na webových stránkách ČSÚ a v tištěné publikaci na začátku září 2014.

Kontakt:
Ing. Jiří Hrbek
ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »