KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky

12/03/14

České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky Dne 10. března 2014 proběhlo ve Velkém sále paláce Žofín 161. Žofínské fórum na téma: České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky Hlavní vystoupení:Marian Jurečka, ministr zemědělstvíJan Veleba, prezident Agrární komory ČRMiroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory ČRMojmír Hampl, viceguvernér České národní bankyJaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru PS PČRMartin […]

České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky

Dne 10. března 2014 proběhlo ve Velkém sále paláce Žofín 161. Žofínské fórum na téma: České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky

Hlavní vystoupení:
Marian Jurečka, ministr zemědělství
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory ČR
Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky
Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru PS PČR
Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení – Corporate KB, a.s.

Prezentace Jana Veleby, prezidenta Agrární komory ČR
Prezentace Miroslava Koberny, ředitele Potravinářské komory ČR
Prezentace Mojmíra Hampla, viceguvernéra České národní banky
Prezentace Martina Ehrenbergera, manažera Segmentového řízení – Corporate KB, a.s.

Vyhodnocení projektu

161. Žofínské fórum, které připravila Agentura NKL Žofín s. r. o. ve spolupráci se svými partnery, se konalo dne 10. března 2014 od 13:00 hod. pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a za podpory Agrární komory České republiky, Potravinářské komory České republiky a Hospodářské komory České republiky.

Žofínské fórum se těšilo velkému zájmu hostů, především z řad zemědělských producentů, působících jak v soukromém, tak i ve státním sektoru. Přítomni byli také např. zástupci státní správy, výzkumných ústavů, agrárních komor, masokombinátů, zemědělských zpracovatelských podniků, dále zástupci profesních svazů a mnozí další. 161. Žofínského fóra se zúčastnilo více než 300 hostů.

Téma 161. Žofínského fóra bylo připraveno zejména se zaměřením na diskusi o současném stavu českého zemědělství v návaznosti na program Společné zemědělské politiky EU, problematiku financování, státní podporu apod. Úvodní vystoupení patřilo ministru zemědělství Marianu Jurečkovi. Ve svém příspěvku seznámil přítomné se svými cíli v pozici ministra zemědělství, dále mimo jiné hovořil o soběstačnosti České republiky v potravinách, o zjednodušení cesty od výrobce ke spotřebiteli, kvalitě potravin, prosazení českých produktů v zahraničí atd. S reformou SZP a jejího vlivu na konkurenceschopnost potravinářského průmyslu z pohledu Potravinářské komory seznámil přítomné ředitel PK Miroslav Koberna. Implementace společné zemědělské politiky EU pro roky 2014 – 2020 byla tématem příspěvku prezidenta Agrární komory Jana Veleby. I prezentace dalších přednášejících byly předmětem živé diskuse. Doprovodné prezentace jsou dostupné na webové stránce www.zofin.cz, kde je možné rovněž nalézt i průběžně aktualizovaný seznam Žofínských fór a akcí, pořádaných Agenturou NKL Žofín s. r. o.

Úspěšná realizace 161. Žofínského fóra je zásluhou i našich partnerů. Pro účastníky byly připraveny prezentační a informační materiály jednotlivých partnerů, odborné časopisy i drobné dárky. Spolupráce a přístupu všech partnerů si velice vážíme a jsme si vědomi, že jejich podpora je pro nás velmi důležitá. Spolupráce se všemi partnery probíhala na špičkové úrovni, bez jakýchkoliv problémů.

Obsah 161. Žofínského fóra byl zajímavý i pro studenty a posluchače vysokých škol. Příležitost zúčastnit se debaty se špičkovými odborníky daného oboru a možnosti kontaktů se zástupci velkých společností např. využili studenti a posluchači FSV UK, Podnikatelské akademie, Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické České Budějovice, VOŠ SZeŠ Tábor, Vysoké školy finanční a správní a další.

Nedílnou součástí Žofínských fór jsou i naši mediální partneři, kteří se informování o Žofínských fórech ve svých zpravodajstvích pravidelně věnují. Patří mezi ně ČT 24, TV Metropol, Český rozhlas Regina, Právo, Lobby, Trade News, Česká informační agentura, s.r.o., Parlamentní magazín. Na 161. ŽF se akreditovali i zástupci odborných periodik jako např. České novinky.eu, ČSOŽ ČR – ČESKÝ SMĚR, ČTK, Mladá fronta a.s., NOVA, Podnikatel.cz, Prvnizprávy.cz, Stabilita-a-rozvoj.eu, Svět potravin, a Týdeník Zemědělec.

V rámci konání 161. Žofínského fóra připravila Agentura NKL Žofín s. r. o. společenské setkání s občerstvením, na kterém probíhala další, neformální diskuse účastníků.

161. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a za podpory Agrární komory České republiky, Potravinářské komory České republiky a Hospodářské komory České republiky

Hlavní partneři
Komerční banka, a. s.
AGROFERT, a. s.

Partneři
Česká pojišťovna, a. s.
Allianz pojišťovna, a. s.
RENOMIA, a. s.
Národní značka kvality KLASA
BILLA spol. s r. o.
Lázně Poděbrady a. s.
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Pánské obleky BANDI
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Zdroj: www.zofin.cz